Zdroj: Shutterstock
Zdroj: Shutterstock

ADHD je neurovývojová porucha pozornosti s hyperaktivitou. Zpravidla je nemoc spojována s dětmi, nelze ji ovšem vyloučit ani u dospělých. Léčit ADHD je velice obtížné. Odborníci se shodují na tom, že lze pouze potlačit projevy. K vytvoření správných návyků pomůže zejména pravidelný a striktní režim.

Co je ADHD?

ADHD je vrozený neurovývojový syndrom daný narušeným fungováním v těch oblastech mozku, které souvisejí s plánováním, předvídáním, udržením pozornosti a sebeovládáním. Termín ADHD se odvíjí od anglické zkratky Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tedy porucha pozornosti s hyperaktivitou. Tato porucha se častěji projevuje u chlapců.

Jaké jsou projevy ADHD?

Nejtypičtější příznak ADHD jsou poruchy pozornosti. Nelze ale říci, že se lidi s ADHD nemohou soustředit nikdy. Někdy se u nich naopak může dostavit tzv. hyperfokus – přehnaná pozornost na jednu věc. V takové situaci je pro ně velice obtížné se soustředit na cokoliv jiného a řada ostatních, důležitých věcí jim tedy v takové chvíli může unikat.

Zdroj: Shutterstock

Mezi další projevy patří například:

 • Nesoustředěnost, nepozornost
 • Neschopnost zaměřit se na podstatné
 • Nutkavá potřeba pohybu (často neovladatelná)
 • Špatná schopnost organizace, zapomnětlivost
 • Narušené vnímání času
 • Časté jsou také poruchy chování, úzkosti, tiky či různé poruchy učení (dysgrafie, dyslexie, dysortografie atp.)

Nutné je zdůraznit, že tato porucha rozhodně neznamená nižší inteligenci jedince. Syndrom se pouze objevuje v inteligenční spektrech mozku, které způsobují různé odchylky v centrální nervové soustavě. Děti s ADHD tedy mají často ve škole horší výsledky, které ale neodpovídají jejich IQ. Proto nejsou často schopné využít celý svůj potenciál a můžou se tak potýkat i s neúspěchem.

Proč se ADHD vyskytuje v populaci?

ADHD je dnes již považována za výrazně geneticky podmíněnou vývojovou vadu. Vliv mají ovšem i další faktory. Jedná se zejména o kouření a pití alkoholu v těhotenství matky, či předčasný nebo jinak komplikovaný porod. Některé studie dokonce potvrdily, že vliv může mít i nadměrná konzumace cukru nebo umělých barviv.

Z toho vyplývá, že ADHD není způsobena výchovou. Skrze nejrůznější výchovné metody ale lze projevy značně eliminovat. Jsou-li rodiče důslední, mohou dítěti pomoci lépe prospívat a zlepšovat se v sociálních vztazích ve škole i v běžném životě.

Zdroj: Shutterstock

Test ADHD – stačí šest příznaků z devíti

Proto, aby mohlo být ADHD diagnostikováno, musí se podle odborníků u jedince objevovat tři výrazné faktory – nepozornost, hyperaktivita a neklid. Odborníci tyto faktory rozdělili do dvou kategorií. K zodpovědnému určení ADHD podle nich stačí souhlas se šesti body z devíti v obou kategoriích zvlášť.

Porucha pozornosti

 • Často je nepozorný při školních úkolech, nesoustředí se na detaily, dělá chyby z nepozornosti
 • Často má problém udržet si pozornost při hře nebo úkolech
 • Často se zdá, že neposlouchá
 • Často neposlouchá instrukce, není schopný dokončovat úkoly
 • Často má problémy s organizací
 • Často se vyhýbá úkolům, ke kterým je potřeba dlouhodobé mentální úsilí
 • Často ztrácí věci
 • Často ho rozptylují různé podněty z vnějšího okolí
 • Je často zapomnětlivý

Hyperaktivita a impulzivita

 • Často se vrtí na židli, poklepává rukama nebo nohama
 • Často v nevhodných situacích vstává ze židle a opouští své místo
 • Často běhá nebo šplhá v nevhodných situacích
 • Často má problém být potichu
 • Bývá neustále v pohybu
 • Často nadměrně hovoří
 • Často vyhrkne odpověď před dokončením otázky
 • Často má potíž čekat, až na něj přijde řada 
 • Často přerušuje nebo ruší ostatní

Lze ADHD léčit?

ADHD nelze zcela vyléčit, lze ale projevy této poruchy potlačit. Nejúčinnějším postupem ke zmírnění projevů je správná úprava a striktní dodržování denního režimu. Mnohým rodičům se osvědčilo upravit pracovní prostředí tak, aby se zde eliminovaly všechny podněty, které by mohly rozptylovat.

Zapotřebí je ovšem i mnoho trpělivosti a tolerance hlavně ze strany rodičů. Dítě s ADHD potřebuje jak dodržování pravidelného režimu a striktní pravidla, tak ale i dostatek volnosti k pohybu i zálibám.

Pomoc odborníka není ostuda!

Velmi účinná bývá ovšem i pomoc odborníka – psychoterapeuta, který pomocí odborných terapií dítěti pomáhá vytvářet si správné návyky, naučit se správnému režimu a tím pádem i potlačit či zmírnit projevy.

Psychoterapeut může v krajních případech předepsat i léky, které usměrňují pozornost a soustředění. Tyto léky stimulují činnosti látek v té části mozku, která řídí celkovou organizaci všech našich činností. Tato část mozku se nazývá stimulancia. Při užívání těchto léků může nastat problém s večerním usínáním. Lékaři tedy někdy doporučují léky vysazovat během víkendů či prázdnin, kdy se děti nepotřebují tolik soustředit.

Zdroj: Shutterstock

ADHD u dospělých

ADHD se začíná projevovat zpravidla u dětí zhruba v předškolním věku. Během puberty některým jedincům tato porucha zcela vymizí. Neděje se tak ovšem vždycky, některým naopak může přetrvat až do dospělosti.

V celkové populaci se míra výskytu ADHD odhaduje zhruba na 5 % dospělých. Podle těchto čísel by se tedy tato porucha mohla v České republice týkat až stovek tisíc lidí.

Částečně se mohou lišit i projevy ADHD u dospělých. Mezi nejčastější patří vnitřní neklid, potíže plynoucí z nedostatečné pozornosti, zapomínání, nedodržování termínů a časových plánů nebo rychlým střídáním nálad. Pro dospělého člověka je vyrovnávání se s touto poruchou mnohem složitější.

Dospělí i dospívající trpící ADHD jsou také mnohem náchylnější k užívání návykových látek. Častější jsou u nich i větší sklony k páchání trestné činnosti.

Znáte někoho s ADHD a víte, co mu pomohlo se s poruchou vypořádat? Budeme rádi, pokud s námi budete svoje zkušenosti sdílet v komentářích.

Předchozí článekPotřeba spánku se u dětí výrazně liší. Jak dlouho by mělo spát to vaše?
Další článekJak je to s alkoholem a kojením? Sklenička nevadí, na větší množství pozor