Shutterstock

Rodičovství je především o komunikaci s vaším dítětem. Pozitivní obousměrná komunikace je nezbytná pro budování sebevědomí vašeho dítěte a pomáhá předcházet vzniku konfliktů. Zatímco děti prospívají se slovy povzbuzení a chvály, naslouchání svému dítěti zvyšuje jeho sebevědomí a umožňuje mu cítit se hoden a milován. Zajímá vás, jak rozvíjet komunikaci u dětí v závislosti na jejich věku?

Proč je kvalitní komunikace s dětmi důležitá?

Děti si vytvářejí své názory na sebe a svět na základě svých každodenních zkušeností. Jednou z nejdůležitějších zkušeností, kterou mohou dospělí dětem poskytnout, je s nimi mluvit a naslouchat jim. Prostřednictvím každodenních interakcí mohou děti a dospělí rozvíjet vztahy, které dětem pomáhají poznávat sebe a svět kolem nich. Dospělí tedy nesou zodpovědnost za vytváření a udržování pozitivních a zdravých vztahů svých dětí s ostatními lidmi. Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout, je kvalitní komunikace.

Výzkumy naznačují, že nejlepší vztahy mezi rodiči a dětmi se vyznačují pozitivní komunikací a interakcí. Rodiče a děti se zdravým vztahem spolu pravidelně komunikují o mnoha různých věcech, nejen když dojde ke konfliktu. Vědci se domnívají, že když dospělí zůstávají v kontaktu s dětmi prostřednictvím smysluplné konverzace, je méně pravděpodobné, že děti budou jednat nebo se chovat způsobem, který vytváří konflikt nebo vyžaduje disciplínu.

Efektivní komunikace s dětmi vyžaduje odlišné styly a chování přiměřené věku dítěte. Smysluplná interakce s dětmi vyžaduje v první řadě pochopení toho, jak děti různého věku komunikují a o čem rády mluví. Dospělí tak musí komunikovat způsobem, který odpovídá věku a zájmům dítěte.

Buďte dobrým posluchačem

Pokud chcete, aby vaše dítě bylo dobrým posluchačem, ujistěte se, že jste mu dobrým vzorem. Udělejte si každý den čas a poslechněte si, co vám říká. Zaneprázdnění a roztržití rodiče mají tendenci klábosící dítě neposlouchat nebo ho utišit, což je čas od času pochopitelné. Pokud však své dítě často ignorujete, vysíláte tím zprávu, že naslouchání není důležité a že to, co váš potomek říká, pro vás není důležité. To může vyústit až v pocity, že vaše dítě samotné pro vás není důležité.

Jak komunikovat s batoletem?

Shutterstock

Batolata komunikují kombinací gest a různých zvuků, jednoslovných a dvouslovných vět, pozitivních a negativních emočních projevů a pohybů těla. Snažte se tyto známky komunikace vždy rozpoznat a reagovat na ně odpovědí typu, že ten a ten zvuk či pohyb pravděpodobně znamená, že chce ono či tamto. Jedno a dvouslovnou komunikaci batolat rozšiřte a sestavte z nich věty, např. „Horká, to je pravda, pizza je horká.“

Při hře s batolaty následujte jejich „pokyny“ a nechte je hru vytvářet. Během této doby popisujte, co vaše ratolest dělá. Například takto: „Aha, auto jede po pohovce, teď padá na podlahu! Přijíždí náklaďák, aby odvezl auto do garáže.“ Když říkáte staršímu batoleti, co po něm chcete, vysvětlete mu, proč chcete, aby to tak bylo, např.: „Markétko, řekl jsem ti, abys prosím sebrala své kostky a uklidila je do krabice. Nechceme, aby o ně někdo zakopl, spadl a zranil se.“.

Komunikace s dítětem ve věku 3 až 6 let

Předškoláci začínají mluvit celými větami, které jsou gramaticky správné. Malí předškoláci mohou mít problémy s vyprávěním příběhů ve správném pořadí, posloupnost událostí příběhu je pak mnohem snazší až ve věku 6 let. Předškoláci rádi mluví o svých minulých zkušenostech. Experimentují s předstíranými a fantazijními hrami a někdy mluví o imaginárních zážitcích.

V tomto věku děti začínají poznávat souvislost mezi mluveným a psaným slovem. Často poznávají například dopravní značky a značky restaurací, aniž by jim bylo řečeno, co doslova říkají. Děti v předškolním věku si při hře a práci na úkolech, jako jsou hlavolamy nebo výtvarné činnosti, často povídají. Rozpoznejte tyto znaky a povzbuďte dítě v úsilí o komunikaci. Zeptejte se dítěte předškolního věku na minulé události. Zjistěte podrobnosti a navrhněte mu nová slova pro lepší popis zážitků, například větou „S kým sis dnes hrál? Co jste spolu dělali?

Povzbuďte předškoláka k mluvení o pocitech

Povzbuďte předškoláka, aby mluvil o svých pocitech, pozitivních i negativních, a diskutoval o možných důvodech těchto emocí, tedy proč se tak cítil. Vytvářejte příležitosti pro své dítě, aby se zapojilo do fantazie a předstírali hru, ať už samo nebo s kamarády. Když si ovšem předškoláci povídají sami se sebou, nechte je být. Samomluva pomáhá předškolákům soustředit se na to, co dělají.

Shutterstock

Jak mluvit se školákem do 12 let?

Děti školního věku mluví celými větami. Podobně jako dospělí kladou více otázek, živě podrobně popisují minulé zkušenosti a hledají více informací a zdůvodnění toho, jak se věci mají. Dokážou porozumět pohledu jiné osoby a mluvit o ní a začínají si uvědomovat, jaký vliv může mít jejich chování na ostatní. Děti školního věku zvládnou více informací najednou a mohou se s pomocí dospělých efektivně zapojit do stanovování cílů a řešení problémů. V tomto věku děti tráví více času mluvením a hraním si s vrstevníky a kamarády. Dítě školního věku můžete povzbudit v úsilí o komunikaci následujícími způsoby.

Udržujte krok s aktivitami, sympatiemi, nelibostmi a vrstevnickými vztahy, které si utváří. V této fázi jsou důležití vrstevníci a dospělí o vztazích svých dětí mohou být informováni pravidelným rozhovorem. Pomozte svému školákovi plnit si své úkoly a řešit případné problémy. Pokud jde například po škole do skauta nebo na sportovní trénink, promluvte si o tom, kdy může dělat domácí úkoly. Udělejte si čas na diskusi o plánech a nechte své dítě mluvit o možných řešeních.

Pomozte školákovi porozumět následkům chování

Při nápravě chování dítěte se vždy snažte poskytnout klidné vysvětlení, proč by to mělo být jinak. Uvedení důvodu pomáhá dětem porozumět důsledkům svého chování pro ostatní. Například pokud by vaše dítě škádlilo jiné dítě, protože nosí brýle, vysvětlete mu, že nošení brýlí pomáhá dítěti lépe vidět, a připomeňte mu, že škádlení může také zranit city druhého.

Pomozte vašemu školákovi naučit se zvládat konflikty. Vztahy s vrstevníky jsou v tomto věku stále velmi důležité, takže mezi dětmi pravděpodobně dojde ke konfliktům. Pomozte dítěti naučit se, jak efektivně zvládat konflikty a zároveň si zachovat dobrý vztah se svými vrstevníky. Můžete například doma předstírat vrstevnické interakce s dětmi, abyste ukázali, jak lze konflikty efektivně řešit.

Shutterstock

Komunikace s dospívajícím starším 12 let

Adolescenti mají obvykle zájem mluvit do hloubky o sobě a o svých vztazích s ostatními. Chtějí pochopit, kým se stávají a co si o nich ostatní myslí a co cítí. Děti v tomto věku chtějí mluvit o tom, jak se liší od svých rodičů, a začínají poznávat, že jejich rodiče jsou nedokonalí lidé. Dospívání je období, kdy se děti obvykle chovají více negativně než obvykle a mají více konfliktů s rodiči. Tráví více času o samotě a se svými přáteli a méně času se svojí rodinou. Přesto existují způsoby, jak u dospívajících rozvíjet kvalitní komunikaci.

Buďte citliví a reagujte na zkušenost adolescentů

Každý teenager prochází velkými sociálními a fyzickými změnami. Zkuste se proto vždy vcítit do jeho situace, když zjistíte, že nesouhlasíte nebo ztrácíte trpělivost. Využijte konverzaci jako příležitost držet krok s aktivitami a vztahy vašeho potomka. Snažte se být nezaujatí vůči jeho názorům, oblíbených činností apod. a hledejte vysvětlení nežádoucího chování. Přestože dospívající usilují o nezávislost a odloučení od rodiny, můžete nejlépe udržet vztah tím, že poskytnete rovnováhu mezi tím, že od nich očekáváte osobní zodpovědnost, a zároveň nabídnete potřebnou podporu.

Nejprve se snažte porozumět perspektivě dospívajících, než se pokusíte o to, aby oni pochopili vás. Udržování vztahu mezi dospělým a dítětem je možná tou nejužitečnější věcí, kterou můžete udělat pro podporu dospívajícího v těchto letech. Uvědomte si, že v tomto období děti rozvíjejí své nápady, které se mohou lišit od těch vašich. Pokud tyto myšlenky nevystaví dospívajícího nebezpečí ublížení sobě nebo druhým, přijměte jejich přesvědčení jako způsob jejich rozvíjející se individuality.

Nebojte se mluvit o pocitech

Rodiče by měli pomoci dětem porozumět svým pocitům. Dospělí si tak mohou vytvořit emocionální pouto důležité pro navázání a udržení vzájemného respektu. Efektivní emoční vedení pomáhá dětem porozumět emočním vzestupům a pádům, které jsou součástí života. Výzkumy odhalily, že děti, které vyrůstají v rodinách, které tráví čas mluvením o svých pocitech, jsou akademicky úspěšnější, mají lepší přátelství a celkově vztahy, jsou méně nemocné a dokážou účinněji zvládat obtížné sociální situace než děti, jejichž rodiny o pocitech nemluví. Zde je několik tipů, jak můžete svým dětem pomoci lépe porozumět vlastním emocím:

  • Pozorujte a všímejte si pocitů vašich dětí
  • Uvědomte si, že emocionální projevy dětí poskytují příležitost ke sblížení. Využijte tyto poučné okamžiky na maximum
  • Naslouchejte a reagujte na emoce dětí s empatií, řekněte jim, že rozumíte jejich pocitům
  • Pomozte dětem rozpoznat a označit jejich jednotlivé emoce
  • Stanovte limity a zároveň pomozte dětem vyřešit emocionální zkušenost

Mluvíte s vašimi dětmi dostatečně o jejich pocitech nebo se více zaměřujete na jejich pokroky v tom, co dělají? Podělte se s námi o vaše zkušenosti do komentáře.

Předchozí článekRanní nevolnost v těhotenství by měla odeznít do 14. týdne. Jak zmírnit její projevy?
Další článekS příchodem miminka bezpečnost v domácnosti nepodceňujte. Víte, na co vše si dát pozor?