febrilní křeče
Shutterstock

Pokud vaše dítě někdy mělo febrilní křeče, je to pravděpodobně něco, na co nezapomenete. Ale i když mohou vypadat opravdu děsivě, obvykle nemají žádné dlouhodobé následky. Febrilní křeče jsou záchvaty, které se mohou objevit, když má dítě horečku. Nejčastěji k nim dochází ve věku od 6 měsíců do 3 let. Víte, jak poskytnout první pomoc a jak postupovat, pokud nastanou?

Co jsou febrilní křeče?

Febrilní křeče jsou záchvaty, které se mohou projevit u dětí, když mají vysokou horečku. To může typicky nastat ve věku od 3 měsíců do 6 let. Febrilní křeče se vyskytují u malých, zdravých dětí, které mají normální vývoj a dosud neměly žádné neurologické příznaky. Záchvat může trvat několik sekund nebo až 15 minut a je zpravidla následován ospalostí. Většina záchvatů však trvá méně než 2 až 3 minuty.

Febrilní křeče nejsou totéž co epilepsie, přestože mohou vypadat podobně, nezpůsobují poškození mozku ani nebývají známkou vážnějšího onemocnění. Přibližně 30 % kojenců a dětí, které měly jednou febrilní křeče, je zažije opakovaně. Neexistuje bohužel způsob, jak předvídat, koho potkají nebo kdy k tomu dojde. Samotný záchvat je však téměř vždy neškodný.

Kdy nastávají febrilní křeče?

Febrilní křeče mohou dostat děti kdykoli ve věku od 3 měsíců do 6 let. Nejčastější jsou však u batolat mezi 12 a 18 měsíci. Riziko výrazně klesá po dosažení 6 let. Vaše dítě má větší pravděpodobnost, že je dostane, pokud je měli jiní lidé ve vaší rodině. Druhý záchvat je také pravděpodobnější, jakmile vaše dítě mělo první záchvat. Statistiky vypadají následovně:

 • Asi 2–5 % všech dětí zažije febrilní křeče.
 • Z těch, kteří měli febrilní křeče, 30–40 % zažije více záchvatů.
 • Asi 25 % má příbuzného s anamnézou febrilních křečí.

Co febrilní křeče způsobuje?

Shutterstock

Přesný důvod, proč horečka vede ke křečím není prozatím známa. Obecně se má za to, že v prvních několika letech života dítěte, je jeho mozek citlivější na horečku. Vzestup teploty obvykle znamená, že dítě má infekci, ta ale nebývá příčinou křečí. Febrilní křeče mohou být docela děsivé a rodiče mohou být snadno šokováni, jelikož přichází zcela nečekaně.

Febrilní křeče se tedy pravděpodobně objevují, protože vyvíjející se mozek dítěte je citlivý na účinky horečky. Tyto záchvaty se nejčastěji vyskytují při vysokých tělesných teplotách nad 38,5 stupňů, ale mohou se objevit i při mírnějších horečkách. Zdá se, že větší roli hraje náhlý nárůst teploty než samotný stupeň teploty. K záchvatu může rovněž dojít s počáteční horečkou, než si rodiče vůbec uvědomí, že je dítě nemocné.

Febrilní křeče po očkování

Riziko febrilních křečí se může zvýšit i po některých dětských očkováních. Patří mezi ně vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli a dále vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Po očkování se u dítěte může vyvinout horečka nižšího stupně. Záchvat však způsobuje horečka, nikoli samotná vakcína.

Jak se febrilní křeče projevují?

Podle definice se febrilní křeče objevují, když má dítě horečku. Obvykle se dítě s febrilními křečemi celé třese a ztrácí vědomí. Někdy může dítě velmi ztuhnout nebo sebou škubnout pouze v jedné oblasti těla. Febrilní křeče mohou být jednoduché nebo složité:

 • Jednoduché febrilní křeče. Tento nejběžnější typ trvá od několika sekund do 15 minut. Jednoduché febrilní křeče se neopakují během 24 hodin a nejsou specifické pro jednu část těla.
 • Komplexní febrilní křeče. Tento ojedinělý typ trvá déle než 15 minut, vyskytuje se více než jednou za 24 hodin nebo jsou omezeny na jednu stranu těla vašeho dítěte.

Shutterstock

Během febrilních křečí se mohou objevit některé nebo všechny z následujících příznaků:

 • Ztuhnutí celého těla
 • Cukání rukama a nohama
 • Žádná reakce na jakékoli podněty
 • Oči se vychýlí, zírají, nebo se pohybují tam a zpět
 • Čelisti a ústa jsou zatuhlá
 • Dochází k úniku moči
 • Dýchání je hluboké a těžké, pomalejší než obvykle

Fokální (ložiskové) záchvaty jsou méně běžné, případně postihují pouze část těla. Abnormální pohyby lze pozorovat pouze ve tváři (například mrkání očima, mlaskání rtů, jiné pohyby ústy) nebo na jedné straně těla. U fokálních záchvatů jsou vidět různé stupně změn vědomí. Některé záchvaty začínají jako fokální a pak se generalizují.

Není to však totéž jako epilepsie. Epilepsie se obvykle projevuje tím, že má dítě dva nebo více záchvatů bez horečky. Prostý febrilní záchvat by neměl způsobit žádné dlouhodobé následky.

Jak poskytnout první pomoc při febrilních křečích?

Pokud vaše dítě dostane febrilní křeče, snažte se zůstat v klidu a nepropadejte panice. Položte ho na podlahu nebo na jinou pevnou plochu a ujistěte se, že je vaše dítě v bezpečí. Odstraňte všechny předměty, o které by se mohlo praštit. Dále se řiďte těmito pokyny:

 • Nedávejte svému dítěti nic do úst.
 • Pokud má v ústech potravu, otočte mu hlavu na stranu a nepokoušejte se ji odstranit.
 • Netřeste a nefackujte své dítě.
 • Jakmile křeče ustanou, přetočte své dítě na bok do klidové poloha.
 • Poznamenejte si časy, kdy záchvat začal a skončil, abyste to řekli lékaři.
 • Nechte své dítě zkontrolovat svým lékařem nebo nejbližší pohotovostní službou v nemocnici co nejdříve po ukončení záchvatu.
 • Zůstaňte nablízku, sledujte a utěšujte své dítě.
 • Uvolněte těsné nebo omezující oblečení.
 • Nezasahujte do jeho pohybu a nesnažte se ho znehybnit.
 • Pokud záchvat trvá déle než 5 minut, zavolejte sanitku, protože k zastavení záchvatu mohou být zapotřebí léky.

Po skončení záchvatu

I když se to může zdát jako věčnost, pokud jste svědky záchvatu, většina těchto epizod trvá pouze 1-5 minut. Poté je dítě obvykle ospalé, ale zpravidla začne reagovat během 15–30 minut. Po záchvatu může dítě zůstat poněkud „cukavé“ s občasným malým trhnutím paží nebo nohou. Jakmile záchvat odezní, poskytněte vaší ratolesti dostatečný přísun tekutin.

Shutterstock

Může být obtížné odlišit tyto pohyby od záchvatové aktivity, ale rodiče by měl být v klidu, pokud se tělesné ztuhnutí dítěte uvolnilo, dýchání je pravidelné a dítě začíná vykazovat určité známky reakce na stimulaci. Například bude reagovat, pokud na něj budete mluvit. Jednoduché febrilní křeče nezpůsobují poškození mozku ani neovlivňují schopnost vašeho dítěte učit se.

Kdy vyhledat lékaře?

V případě jakýchkoli zdravotních obav, pokud zjistíte, že okamžitá lékařská pohotovost není nutná, můžete zavolat svému lékaři, aby vám dal pokyny, jak zvládnout febrilní záchvat. Váš lékař vám může doporučit, abyste přišli do ordinace nebo se vydali přímo na pohotovost. Důvody k vyhledání pohotovostní péče jsou zejména následující:

 • Febrilní křeče, které trvají déle než 5 minut
 • Záchvat zahrnuje pouze některé části těla místo celého těla
 • Dítě má potíže s dýcháním nebo zmodrá
 • Dostane další záchvat do 24 hodin

Je pochopitelné, že nepřipravení rodiče, kteří nikdy předtím nezažili záchvat, pravděpodobně zavolají ihned sanitku, když ho jejich potomek dostane. Ve většině případů se však záchvat zastaví v době příjezdu zdravotnického personálu. V každém případě je vhodné nechat dítě následně prohlédnou vaším lékařem, nebo na pohotovostním oddělení nemocnice.

Jak febrilním křečím předcházet?

Vzhledem k tomu, že se přesně neví, proč febrilní křeče vznikají, většinou jim nelze zabránit. Pokud však má vaše dítě vysokou horečku, můžete mu podat paracetamol (Paralen, Panadol, apod.) nebo ibuprofen (Nurofen apod.) podle pokynů vašeho lékaře. Pro malé děti se obvykle doporučují léky v podobě čípků. Myslete však na to, že dětem se nesmí podávat Aspirin nebo jiné podobné léky.

Použití léků na snížení vysokých teplot pravděpodobně nezabrání dalším febrilním záchvatům, ale může snížit pravděpodobnost, že k nim dojde. Mohou také nastat výjimečné okolnosti, kdy se doporučují léky k prevenci opakujících se febrilních křečí.

Například děti, které mají nízký práh pro záchvaty během nemoci, zvláště pokud záchvaty trvají dlouhou dobu, mohou potřebovat užívat některé léky. V tomto případě může lékař vašemu dítěti předepsat lék, jako je diazepam nebo lorazepam, který bude užívat na začátku horečky.

Už vaše dítě někdy prodělalo febrilní křeče? Pokud ano, jak jste postupovali?

Předchozí článekVztah učitele s žáky ovlivňuje, jak moc se děti zapojí do výuky. Víte, v čem je tento vztah unikátní?
Další článekJak naučit děti dělit se? Buďte jim příkladem a respektujte jejich vlastnictví