Křik a hádky, vliv na děti
Zdroj: Shutterstock

Neshody rodičů a způsob jakým probíhají, mohou výrazně ovlivnit psychický vývoj dětí od útlého věku až do dospělosti. Pokud se rodiče hádají a křičí na sebe, může to mít v první řadě negativní dopad na vztah mezi rodiči a dětmi. Ostré hádky rodičů bývají pro děti velmi stresující, což může ovlivnit jejich fyzickou a psychickou pohodu a narušit normální a zdravý vývoj, zejména při budování zdravých vztahů. Jak tedy efektivně řešit konflikt a minimalizovat dopad hádky na děti, pokud k ní dojde?

Problémem není konflikt, ale jeho vyjádření

Konflikt je běžnou součástí partnerského života, takže to, že se do něj rodiče dostanou, není problémem. Je to způsob, jakým je vyjádřen a následně vyřešen. Pokud děti u svých rodičů vidí, že i přes počáteční spor dokáží obtížnou situaci společně vyřešit, může to pro ně být naopak velmi přínosné. Když na sebe ale rodiče křičí, nebo se dokonce urážejí, v přítomnosti dětí, mohou z toho být rozrušené, úzkostlivé a zažívat pocity beznaděje. Některé mohou dokonce reagovat hněvem, být agresivní a mít problémy s chováním doma i ve škole.

Dále se u dětí mohou objevit poruchy spánku a zdravotní problémy, jako jsou bolesti hlavy a břicha, nebo mohou často onemocnět. Jejich stres také může narušit schopnost věnovat pozornost probírané látce ve škole. Většina dětí vychovávaných v prostředí destruktivního konfliktu má problémy s vytvářením zdravých a vyvážených vztahů se svými vrstevníky a negativně mohou být ovlivněny i sourozenecké vztahy.

Nevyřešený konflikt není řešením

Někteří rodiče si mohou myslet, že se mohou vyhnout negativním vlivu na své děti tím, že ukončí hádku bez nějakého řešení a rezignují na svůj názor nebo jednoduše odejdou. Hádka sice skončí, ale minimálně jeden z rodičů zůstává naštvaný nebo ukřivděný. Nicméně toto řešení není vůbec efektivní. Neverbální hněv a odmítání komunikace nebo spolupráce bývají zpravidla velmi problematické.

Zdroj: Shutterstock

Když rodiče odejdou ze dveří naštvaní a vrátí se s výrazem, jako by se nic nestalo, děti to dokáží rozpoznat. Poznají, že svoje pocity předstíráte. A předstírání je v některých ohledech ve skutečnosti horší. Děti dokážou pochopit spor, když jim vysvětlíte, o co jde, a mohou s tím pracovat. Ale když se rodiče stáhnou a stanou se emocionálně nedostupnými, děti nevědí, o co jde. Pouze vědí, že něco není v pořádku. To může mít negativní dopad na jejich budování dobrých vztahů.

Jaké jsou typické znaky destruktivního konfliktu?

Bez ohledu na věk vašich dětí je důležité se zamyslet nad tím, jakým způsobem řešíte konflikty a případně svůj přístup přehodnotit. Existuje řada taktik, které rodiče používají a které jsou pro děti destruktivní. Patří mezi ně především tyto:

 • Slovní urážky druhého partnera
 • Výhružky (například rozvodem)
 • Zvedání hlasu a křik
 • Jakákoli forma fyzické agrese (včetně házení věcí)
 • Ústup od hádky nebo odchod z místnosti
 • Rezignování na řešení konfliktu

Dlouhodobé dopady destruktivních konfliktů na děti

Vědci zjistili, že život v domácnosti s vysokou mírou konfliktů zvyšuje pravděpodobnost kouření, nadměrného pití a užívání marihuany ve srovnání s rodinou s nízkým konfliktem v partnerství a rodičovství. Několik studií také poukázalo na spojitost rodinných hádek s poruchami příjmu potravy, jako je anorexie a bulimie.

To, že děti byly vystavovány ostrým hádkám rodičů, zvyšuje šance, že samy budou s ostatními jednat nepřátelsky. Děti také mohou mít obtíže udržovat zdravé vztahy, když jsou starší, pokud si zvykly na rodinné neshody, nebo pro ně může být problematické poznat, komu mohou v životě skutečně věřit.

Zdroj: Shutterstock

Děti, které vyrůstaly v domácnostech s velkou četností destruktivních konfliktů, mívají častěji negativní názory na vlastní rodinné vztahy a také více samy na sebe pohlížejí negativně. Tito jedinci tedy mohou mít potíže s vlastní sebeúctou a budováním zdravého sebevědomí.

Jak řešit konflikt s partnerem?

Efektivní řešení problémů a udržování láskyplného vztahu mezi rodiči dává dětem dobrý příklad do budoucnosti pro budování dobrých vztahů ke svému okolí i sobě samým. Snažte se tedy při dialogu se svým protějškem dávat najevo, že ho chápete a dokážete se vžít do jeho kůže. Vypořádejte se s problémy tím, že vyložíte všechny karty na stůl a podíváte se na ně společně, abyste dohromady problém vyřešili.

Pokud se již něco pokazilo nebo jste něco zmeškali, napravte současnou situaci tím, že si promluvíte o tom, jak to příště udělat lépe. Obviňováním nezměníte nic z toho, co se už stalo. Při konfliktu předpokládejte, že vaše drahá polovička má jen ty nejlepší úmysly a připomínejte si, že se máte rádi. Nezapomínejte, že všechno, co je třeba druhému říci, lze pronést s úctou s laskavostí. Základem efektivního řešení konfliktu je:

 • Empatie
 • Vědomí, že jste jeden tým
 • Neobviňování druhého, ale hledání řešení
 • Ujištění o vašich nejlepších záměrech
 • Nesouhlas projeven laskavým tónem

Zdroj: Shutterstock

Jak minimalizovat dopad hádky na děti?

Někdy se stane, že se hádka rodičům trochu vymkne z rukou. Jeden z nich řekne něco, co tak ve skutečnosti nemyslel, nebo si rodiče neuvědomí, že jejich děti je uslyší na druhé straně zdi. Jedna nebo dvě hádky však nemusí hned znamenat, že jste svým dětem nenávratně ublížili. V takové chvíli je ale dobré udělat několik kroků, abyste zmírnili účinky toho, co viděly či slyšely. Jak se zachovat?

 • Všichni se společně sejděte a vysvětlete dětem situaci. Nemusíte se podrobně zabývat tím, v čem jste se se svým partnerem neshodli, ale řekněte něco jako: „Tatínek a já jsme se tu noc hádali, protože jsme měli jiný názor na něco, co bylo důležité pro nás oba. Ale bylo špatné, že jsme se takhle pohádali.“.
 • Připomeňte dětem, že to byla jen hádka, která nesvědčí o větších problémech. Ujistěte je, že se stále máte rádi a že se nerozejdete.
 • Ujistěte se, že vaše děti chápou, že jste pořád silná rodina. Vysvětlete jim, že k sporům někdy dochází a lidé mohou ztratit kontrolu nad svými pocity. Navzdory svým neshodám se však máte všichni rádi.

Změnila se komunikace mezi vámi a vaším partnerem poté, co se vám narodilo dítě? A pokud ano, jakým způsobem? Budeme rádi, když se s námi o vaše osobní zkušenosti podělíte v komentáři pod článkem.

Předchozí článekPlavání s kojenci je skvělou náplní dne. Miminkům prospívá zdravotně i psychicky
Další článekPorodní plán je důležitý hlavně pro psychickou pohodu. Jak může vypadat?