jak mluvit s dětmi a alkoholu
Shutterstock

Jedním z nejdůležitějších faktorů během dospívání dítěte je udržování silného, ​​otevřeného vztahu s rodičem. Když rodiče vytvářejí podpůrné a výchovné prostředí, děti se lépe rozhodují. I když to tak nemusí vždy vypadat, děti skutečně slyší obavy svých rodičů, a proto je důležité, abyste s nimi začali včas mluvit o rizicích užívání alkoholu a tom, jak si umět stanovit své hranice.

Proč mluvit s dětmi o alkoholu?

Mnoho dětí a dospívajících zkouší alkohol na už na střední, ne-li základní, škole, tedy mnohem dříve, než je pro ně vůbec legální ho pít. Nejen okolí dítěte, ale také rodiče mají velký vliv na rozhodnutí svého dítěte, kdy alkohol začne pít. Mluvte tedy o užívání alkoholu se svými dětmi co nejdříve a opakovaně.

Konverzaci o důležitých tématech, jako je pití alkoholu, je třeba začít ve správnou chvíli. Zahájení diskuse ve chvíli, kdy vycházejí ze dveří, aby se setkali se svými přáteli, před tím, než jdou spát, nebo uprostřed hádky týkající se jiných záležitostí, může mít opačný efekt. Vaše slova budou mít větší vliv na rozhodnutí vašeho dítěte o pití, pokud budou součástí běžné a přátelské konverzace ve vhodný okamžik.

Kdy začít mluvit s dětmi o alkoholu?

Mluvte o alkoholu klidně i s malými dětmi, které teprve začínají chodit do školy, jakmile se k tomu naskytne vhodná a přirozená situace. Pokud se například díváte na televizi a vidíte reklamu na alkohol, můžete se svého potomka zeptat, zda ví, co pití alkoholu dělá s jeho tělem. V tomto věku se držte jednoduchých a srozumitelných informací.

Můžete tedy říci, že alkohol zpomaluje tělo i mysl. Je tedy potom těžké poznat věci, jako že je voda příliš hluboká nebo že je jedoucí auto blíží příliš blízko. Pokud se vaše ratolest ptá, proč teda dospělí pijí alkohol, vysvětlete, že pití u mladých může více poškodit tělo, které ještě roste a vyvíjí a zvyšuje riziko problémů s pitím alkoholu později v životě.

Shutterstock

Jak mluvit o alkoholu s dětmi 8 až 11 let?

V tomto věku jsou děti zvědavé. Rády se učí nové informace a chtějí vědět, jak věci fungují. Promluvte si s nimi tedy o faktech o alkoholu, jako jsou krátkodobé a dlouhodobé účinky, vlivy na chování, a jak je alkohol nebezpečný pro mladé vyvíjející se tělo. Jako krátkodobé účinky alkoholu můžete zmínit:

 • Zkreslený zrak, sluch a koordinace
 • Změněné vnímání a emoce
 • Zhoršený úsudek
 • Zápach z úst
 • Bolest hlavy a nevolnost

Mezi dlouhodobé účinky alkoholu dále můžete uvést:

 • Poškození jater
 • Ztráta chuti k jídlu
 • Poškození srdce a mozku
 • Ztráta paměti
 • Nedostatek vitaminů
 • Žaludeční problémy

Jak mluvit o alkoholu s dětmi staršími 12 let?

Když se vaše děti stanou teenagery, měly by již rozumět rizikům alkoholu, ale to neznamená, že byste s nimi o nich už neměli mluvit. Připomínejte jim čas od času informace, které již znají, a dejte jim najevo, že se mohou na cokoli zeptat. Nezapomínejte, že v tomto věku mají děti tendenci být více nezávislé a být zapojit se do rizikovějšího chování.

Ujistěte se, že se vaše dítě cítí přijímáno a respektováno takové, jaké je. To je povzbudí, aby vám vždy říkalo pravdu a svěřovalo se. Snažte se tedy vyhnout zákazům a vyhrožování, což by vedlo naopak ke strachu a lhaní. Místo toho zdůrazněte svou lásku a starost o jejich zdraví a psychickou pohodu.

Náš tip: pokud nevíte, kdy a jak do vašich rozhovorů zařadit také sexuální výchovu, v tomto článku najdete užitečné tipy.

Jak naučit děti říkat ne alkoholu?

V tomto věku je také vhodný čas, abyste začali s dětmi mluvit o nátlaku vrstevníků, kterému mohou být vystaveny. Vysvětlete, jak si určit své hranice a umět říci „ne“ v prostředí svých kamarádů. Rozhovory s dětmi by měly být vlídné a měly by probíhat pravidelně, aby pochopily, že o tomto tématu s vámi mohou kdykoli mluvit. Naučit své děti, proč by se měly vyhýbat alkoholu, je důležité, ale stejně tak zásadní je pomoci jim se naučit, jak to udělat.

Shutterstock

Umožněte svým dětem, aby si od útlého věku stanovily své hranice s ostatními vrstevníky i dospělými. Například, pokud máte známé na návštěvě a chtějí vaše dítě obejmout a políbit, naučte své děti, že je v pořádku říci ne, pokud jim to není příjemné, a zajistěte, aby vaši přátelé respektovali jejich hranice. To pomáhá dětem v mladém věku se naučit samy za sebe a říkat „ne“, pokud je jim něco nepříjemné.

Ujistěte je, že tu pro ně vždy jste

Je důležité, aby vaše děti věděly, že mají vždy možnost opustit nepříjemnou situaci. Ujistěte je, že jste vy nebo jiný dospělý k dispozici pro jejich vyzvednutí, pokud to bude potřeba. Děti někdy mohou mít strach vám zavolat, proto se můžete domluvit, že když nebudou chtít, nebudete jim klást žádné otázky. To je povede k větší upřímnosti a pocitu bezpečí v případě, že se situace vymkne kontrole.

I když je důležité umět opustit nepříjemnou situaci, ujistěte se, že vaše děti také vědí, že nikdy nepřijmou odvoz od cizího člověka nebo někoho, kdo pil alkohol. Zjistěte, kde jsou vaše děti, a ujistěte se, že existuje plán, jak pro ně přijet, pokud budou potřebovat svézt.

Buďte dětem dobrým příkladem

Shutterstock

Výzkumy ukazují, že děti jsou velmi často ovlivněny tím, zda jejich rodiče pijí alkohol. Pokud tedy sami často nebo hodně pijete, je pravděpodobnější, že váš potomek začne pít alkohol dříve a intenzivněji. Zkuste tedy vést své děti k zodpovědnému vztahu k alkoholu.

Neméně důležité také je, abyste měly pod kontrolou vaše emoce, což dětem poskytne dobrý základ, který potřebují ke zvládnutí vlastních pocitů a neměly sklon řešit je alkoholem. Pomozte svému dítěti naučit se uvědomovat své vlastní pocity a zdravým způsobem je zvládat tím, že jim ukážete efektivní způsoby, jak se vypořádat se stresem. Pití je jedním ze způsobů, jak dospívající řeší své problémy, když neznají zdravější způsoby, jak zpracovat své pocity.

Zajímejte se o to, co vaše dítě dělá

Mluvte se svým potomkem pravidelně o tom, jaký měl den. Zeptejte se, co dělal, jak se mu daří ve škole a jak se mají jeho přátelé. Pokud se vám zdá, že se toho děje víc, než vám sděluje, dejte mu najevo, že ho budete vždy rádi naslouchat bez toho, aniž byste ho soudili. Buďte opatrní a nezlehčujte nic, co se s ním může dít.

Může být těžké si tohle uvědomovat, ale zdánlivě drobné hádky s přáteli a jiné sociální problémy mohou dětem, zejména v období dospívání, připadat obrovské, a proto nepomůžete, když to zhodnotíte jako hloupost. Nikdy také nepodceňujte důležitost rodinné večeře. Je to pravidelná příležitost mluvit se svým dítětem o tom, co se děje v jeho životě, a dokonce se ukázalo, že snižuje pravděpodobnost, že děti, které pravidelně komunikují s rodiči, budou užívat alkohol či drogy.

Myslíte, že vaše dítě má pocit, že se vám může kdykoli s čímkoli svěřit, nebo vaše komunikace trošku vázne a musíte z něj informace skoro „tahat“? Podělte se s nám do komentáře.

Předchozí článekJak poznat, že dítě trpí psychickou poruchou? Pozorujte změny chování i nálady
Další článekZánět průdušek může doprovázet nepříjemný kašel až 3 týdny. Jak jej léčit?