Jak nastavit pravidla v domácnosti
Zdroj: Shutterstock

Pravidla v domácnosti pomáhají vytvořit určitou strukturu fungování každého člena rodiny a pro děti představují řád, který je základem pro klidné domácí prostředí. Děti se díky pravidlům učí zodpovědnosti a zjišťují, co se stane, pokud své povinnosti neplní tak, jak mají. Rodiče by tedy měli se svými dětmi jednotlivá pravidla postupně prodiskutovat a vysvětlit. V ideálním případě by také měla být sepsána a umístěná na viditelném místě, aby se na ně nezapomínalo.

Proč je důležité vytvořit pravidla v domácnosti?

Pravidla vytvořená v domácnosti pomáhají dětem pochopit, jaké chování je a není v pořádku. Jak budou děti růst, budou na místech, kde budou muset dodržovat pravidla, proto by si tento zvyk měly odnést již z domova. Pravidla by vždy měla být přiměřená věku dětí, stejně jako důsledky, pokud je porušují.

Je normální, že děti pravidla porušují a testují tím své limity. Proto je také důležité důsledně ohlídat, když dojde k jejich nedodržení a ukázat důsledky, které následují. Ty pomohou vašemu potomkovi jasně porozumět důležitosti pravidel. Pamatujte, že malé děti někdy porušují pravidla, protože prostě zapomínají. Ne všechna porušení tedy nutně znamenají, že děti testují své hranice možností. Vaše reakce by však měly být stejné bez ohledu na důvod porušení pravidla. Nikdy ne moc přísné, ale důsledné.

S čím pravidla v domácnosti pomohou?

 • Vytvořit strukturu domácnosti
 • Stanovit hranice možností a očekávání
 • Vytvořit klidné domácí prostředí
 • Dětem se získat odpovědnost
 • Vytvořit bezpečné prostředí doma i venku
 • Dětem pochopit příčiny a důsledky

Zdroj: Shutterstock

Jak sestavit pravidla v domácnosti?

I když mladší i starší děti mohou přijít s určitými návrhy pravidel, je zásadní, aby rodiče byli ti, kteří nakonec stanoví pravidla a vytvoří strukturu fungování domácnosti. Jaké kroky můžete tedy učinit při vytváření pravidel?

 • Promluvte si společně o tom, jaká pravidla by pomohla vaší rodině, a dohodněte se, která z nich se stanoví
 • Děti s pravidly nejdřív seznamte a následně jim je vysvětlete
 • Vysvětlete dětem, jaké jsou důsledky nedodržování pravidel a dbejte na to, aby se tato pravidla dodržovala a v případě porušení přiměřeně řešila
 • Zveřejněte pravidla v domě, aby je každý mohl vidět a opakovaně si je připomínat (například je umístěte na lednici)
 • Promluvte si s ostatními dospělými, kteří se o vaše děti starají, o pravidlech, která doma dodržujete, abyste se ujistili, že každý ví, co je a není povoleno, a respektovali to

Nebojte se pravidla upravovat

Možná postupem času zjistíte, že budete muset čas od času váš seznam pravidel lehce upravit. Spolupracujte jako rodina na řešení konkrétních problémů. Pokud si například všimnete, že několik členů rodiny po sobě neodnáší talíř nebo neuklízí, promluvte si o tom a podívejte se, co můžete udělat pro lepší dodržování tohoto pravidla. Jak vaše děti rostou a dospívají, změní se také chování, které budete řešit. V případě potřeby přidejte nová pravidla.

Jděte příkladem vlastními povinnostmi

Mějte na paměti, že pokud rodiče nedodržují svá vlastní pravidla a nejsou schopni jít příkladem, pokud jde o odpovědnost, jejich děti si toto chování budou osvojovat a budou mít problém věřit, že musí respektovat pravidla domácnosti. To může vést k nejasnostem uvnitř dítěte nebo dětí a ke zvýšenému konfliktu v rodině.

Jak by měl vypadat váš seznam pravidel?

Pokud si vytvoříte seznam pravidel v domácnosti, každý v rodině si ujasní, co se od něj očekává. Pokud jsou vaše pravidla jasná, je méně pravděpodobné, že se dostanete do konfliktů. Se seznamem pravidel se také vyhnete tomu, že váš potomek přijde s výmluvou typu: „Ale mami, já to nevěděl.“

Příklady pravidel pro malé děti

 • Uklízet si svoje hračky
 • Říkat prosím a děkuji
 • Čistit si dvakrát denně zuby
 • Být ohleduplný k ostatním, včetně domácích mazlíčků
 • Při přechodu přes ulici se držet za ruku
 • Odnést si po jídle svůj talíř

Příklady pravidel pro děti školního věku

Zdroj: Shutterstock

 • Pomoci prostřít na stůl před jídlem
 • Po jídle si po sobě umýt nebo alespoň odnést talíř
 • Být zdvořilí, když o něco žádají
 • Ustlat si svojí postel
 • Udržovat svůj pokoj uklizený
 • Respektovat se navzájem
 • Být upřímný
 • Vyjadřovat své emoce zdravým způsobem
 • Respektovat soukromí a klepat na dveře

Příklady pravidel pro teenagery

 • Kontaktovat rodiče, pokud přijdou domů později
 • Být upřímný
 • Udržovat si důvěru rodičů
 • V případě potřeby požádat o pomoc
 • Ctít svůj emoční proces a projevovat emoce zdravým způsobem
 • Pomáhat s domácími pracemi (prostírání a čištění stolu, udržování pořádku v pokoji, pomoc s prádlem, nádobí, odpadky apod.)
 • Projevovat úctu rodičům
 • V případě potřeby zdvořile požádat o vlastní prostor
 • Řešit konflikt odpovídajícím způsobem
 • Respektovat stanovené hranice

Jak řešit nedodržování pravidel?

Důsledky nedodržování stanovených pravidel se samozřejmě budou lišit v závislosti na věku dítěte. Mějte ovšem na paměti, že pokud jsou vaše tresty nepřiměřeně tvrdé, mohou vést k tomu, že se vám vaše dítě přestane svěřovat, bude se snažit více věcí tajit, a budete čím dál více čelit konfliktům. Váš potomek totiž bude mít pocit, že vám nemůže plně důvěřovat, nebo být blízko vás. Když diskutujete o jeho chování, nikdy své dítě neoznačujte jako špatné nebo nevychované.

Zdroj: Shutterstock

Nejlepší způsob, jak svému dítěti vysvětlit důsledky jeho chování, je mluvit s ním v jazyce odpovídající jeho věku. V ideálním případě, když vaše dítě udělá chybu, naučíte ho, jak pojmenovat své emoce, dostat se do klidného stavu a poté s vámi probrat, co se stalo. Malé i starší děti se zpravidla snaží otestovat svoje hranice a pochopit, jak moc nad nimi mají kontrolu.

Nedodržování pravidel u malých dětí

Určitá pravidla by měly dodržovat i malé děti. Pokud pravidla porušují, jednoduše vysvětlete, proč je dané pravidlo nutné respektovat. Aby vaše dítě pochopilo, proč je opravdu důležité. Pokud si váš potomek hraje s domácím mazlíčkem ne zcela opatrně, jak jste mu řekli, snažte se mu vysvětlit, že ho to bolí.

Také dodejte, že když svého mazlíčka milujeme, chceme s ním také opatrně zacházet. Můžete mu ukázat příklad a požádat ho, aby udělal totéž, a případně se i omluvit, pokud je na to dost starý. Následně ho ihned poté pochvalte, abyste dali najevo, jak to oceňujete.

Období vzdoru

Vývojově je také normální, že se dítě bouří v každé věkové fázi. Nejdříve se objevuje u batolat, poté u dětí mladšího školního věku a následně v pubertě. Pro toto chování se také používá termín období vzdoru. Ve skutečnosti jde o to, že objevují svoji vlastní identitu, která je oddělena od té vaší. To je důležitý aspekt toho, aby se z dětí vyvinuli zdraví dospělí.

Příklady vhodných řešení s ohledem na věk

 • Malé dítě: může přijít na několik minut o svoji oblíbenou hračku, klidně sedět a přemýšlet o svém chování, dokud nebude připravený si promluvit
 • Dítě v mladším školním věku: může přijít o možnost koukat na televizi nebo používat počítač pro zábavu, přemýšlet o svém chování a dát vědět rodičům, když bude připravený si promluvit
 • Teenager: můžete mu na chvíli zabavit telefon nebo mu zakázat jít na nějakou událost v závislosti na okolnostech. Následně by s vámi měl prodiskutovat své myšlenkové pochody

Jaká pravidla, která by měly děti dodržovat, považujete za nejdůležitější a proč? Podělte se s námi o váš názor níže v komentáři.

Předchozí článekJak naučit dítě poslušnosti? Ujistěte se, že vás vnímá a žádejte pohotovou reakci
Další článekSyndrom prázdného hnízda nastává, když děti odcházejí z domova. Jak se vyrovnat s pocity ztráty a prázdnoty?