Jak naučit dítě dělat přátele
Zdroj: Shutterstock

V současné době mají děti celkem dost nabité programy, protože navštěvují kromě školy spoustu kroužků a dalších aktivit. Pro některé z nich může být při takových příležitostech jednoduché najít si nové kamarády, zatímco jiní mohou mít s budováním sociálních interakcí potíže. Co když vaše dítě není příliš společenské nebo raději tráví čas o přestávce nebo po škole samo? Jako rodič mu můžete pomoci několika způsoby, se kterými vás seznámíme v tomto článku.

Zjistěte, zda se dítě přátelí s ostatními

Budování přátelství závisí na emocionálních dovednostech dítěte, schopnostech seberegulace a sociální kompetenci. A rodiče mohou hrát důležitou roli při rozvoji těchto schopností. Zkuste se tedy zúčastnit několika školních aktivit nebo kroužku či sportu po škole a věnujte zvláštní pozornost tomu, jak vaše dítě komunikuje s ostatními. Pozorujte, jestli se chová jinak, než je zvyklé doma, a pokud ano, zkuste zjistit, proč tomu tak je.

Raději zůstává samo a jen pozoruje ostatní místo toho, aby se k nim připojilo? Pokud si všimnete, že se vaše dítě nepřátelí s ostatními jako jiné děti stejného věku, možná bude potřebovat vaši pomoc v procvičování jednoduchých sociálních dovedností.

Odhalte, kde je hlavní problém

Váš potomek může mít například obtíže se zahájením konverzace. Může pociťovat úzkost ve větších skupinách nebo mít strach z mluvení na veřejnosti. A to mu možná brání bez problému komunikovat a přátelit se s ostatními dětmi.

Podle toho, jaké chování zpozorujete, se pak můžete rozhodnout, kam zaměřit svou pozornost, jaké dovednosti je třeba rozvíjet a jak mu můžete pomoct. Jelikož znáte své dítě lépe něž kdokoli jiný, zkuste dát na vaši intuici. Nedílnou součástí navazování kontaktů s ostatními je také budování zdravého sebevědomí.

Zdroj: Shutterstock

Co je základem úspěšného utváření přátelství?

Úspěšné přátelství závisí na učení se základním sociálním dovednostem. Chcete-li svému potomkovi pomoci s utvářením sociálních interakcí a navazováním přátelství, mělo by vaše úsilí směřovat k tomu, aby vaše dokázal:

 • Ovládat své vlastní negativní emoce
 • Porozumět emocím a názorům jiných lidí
 • Umět projevit soucit a nabídnout pomoc přátelům
 • Cítit se v bezpečí a důvěřovat ostatním lidem
 • Umět se představit a účastnit se konverzace
 • Být schopen spolupráce, vyjednávání a kompromisu
 • Umět se omluvit a napravit chybu
 • Chápat a odpouštět chyby jiných lidí

Jděte příkladem

Děti se zpravidla učí příkladem, takže velkou roli hraje to, jak vy sami komunikujete s ostatními. Pokaždé, když zahájíte konverzaci s přáteli, sousedy nebo dokonce s osobou, která sedí na pokladně v obchodě, vaše dítě to vnímá. Téměř každý scénář v běžných denních situacích se tak stává příležitostí k učení a umožňuje vaší ratolesti pozorovat, jak se připojujete do konverzace, jak s lidmi vyjednáváte a také jak řešíte problémy.

Zdroj: Shutterstock

Co když je dítě příliš úzkostlivé?

Pro sociálně úzkostné děti je zvláště důležitý citlivý přístup ze strany rodičů. Potřebují vědět, že tu pro ně budete, když vás budou potřebovat. Tento ohleduplný přístup k dětem jim pomáhá rozvíjet vztahy, které podporují jejich důvěru a nezávislost.

Pokud ovšem vaše dítě trpí vysokou mírou úzkosti, promluvte si o svých obavách s pediatrem nebo školním poradcem. Dětští psychologové s klinickou úzkostí umějí pracovat pomocí kognitivně behaviorální terapie, což je přístup navržený k nácviku mylných představ vašeho dítěte a přehnaných emočních reakcí.

Naučte dítě základním komunikačním dovednostem

Aby si děti získaly nové přátele, musí se naučit, jak se představit ostatním, a vymýšlet vhodné věci, které by mohly říct. Musí se také naučit dobře poslouchat. A musí se naučit, jak poskytovat zpětnou vazbu, tedy ukázat, že rozumí tomu, co jim  druhá osoba sděluje. Jak tyto dovednosti podporovat?

Dětem velice prospívá, když je učíte umění aktivnímu poslechu. Tehdy člověk dá jasně najevo, že věnuje druhému pozornost vhodným očním kontaktem, orientací těla ve směru mluvčího, mlčením a příslušnými slovními odpověďmi.

Trénujte doma

Své ratolesti můžete pomoci modelováním dobrých komunikačních dovedností doma. Pokud váš školák nebo teenager zjistí, že mu činí problém zahájit konverzaci během oběda nebo ve volném čase ve škole, zkuste s ním tyto situace cvičit doma.

Diskutujte o tom, jaká témata ho zajímají a o kterých by mohl mluvit s ostatními dětmi. Vyzkoušejte různé možnosti, dokud nenajdete něco, co je přirozené. Podle psychologů můžete děti také naučit, aby se staly lepšími řečníky tím, že jim nabídnete tyto konkrétní tipy:

 • Při zahájení konverzace s někým novým si vyměňte informace o tom, co máte rádi a co zase ne
 • Nepokládej jen otázky. Sděl také nějaké informace o sobě
 • Nebuď příliš upovídaný. Když vedeš konverzaci, odpověz pouze na danou otázku. Až domluvíte, dej druhému příležitost také mluvit

Zdroj: Shutterstock

Zapojujte dítě do aktivit, které podporují kooperaci

Studie naznačují, že děti spolu vycházejí lépe, když jsou zapojeny do aktivit, při kterých musí spolupracovat a při nichž se snaží dosáhnout společného cíle. Na rozdíl od činností, které podněcují soutěživost. To platí ve třídě, při sportu i tehdy, když si děti hrají.

Jestli se tedy váš potomek potýká s obtížemi při hledání kamarádů, je pravděpodobně dobrý nápad nezapojovat ho do aktivit, které vyžadují soutěživost. Alespoň dokud nezíská lepší sociální dovednosti.

Stejně tak se snažte eliminovat hračky, oblečení nebo jiné věci, které by mohly vyvolat konflikt nebo závist. Pokud má vaše dítě něco drahého, nebo se o věc nerado dělí, je nejlepší mu ji během aktivit s ostatními nedávat.

Jak se připojit k ostatním?

Co když vaše ratolest vidí dva spolužáky, jak si spolu hrají, a chce se k nim přidat, jenže neví jak? V první řadě je potřeba sledovat, co dělají ostatní děti a položit si otázku: Co může vaše dítě udělat, aby mezi ně zapadlo? Může se zkusit zapojit do hry provedením něčeho přínosného.

Pokud například děti hrají hru, že jsou v restauraci, může zjistit, zda se můžete stát novým zákazníkem. Nemělo by být rušivé, kritické, ani se nepokoušet hru změnit. Pokud ostatní děti nechtějí, aby se připojilo, nemělo by to zkoušet násilím, ale raději si najít něco jiného nebo to zkusit s někým jiným. Důležité je, aby neztratilo důvěru, že si dokáže najít kamarády.

Je vaše dítě ostýchavé a jen tak se do kolektivu nepřipojí, nebo máte pocit, že potřebuje pomoci, aby se našlo kamarády? Napište nám do komentáře, zda řešíte, jak vašemu potomkovi s tímto pomoci.

Předchozí článekMetodu uspávání zvolte podle věku dítěte. Jak začít a kterou vybrat?
Další článekJak by měl vypadat zdravý pohled na známky? Zaměřte se na proces učení