Budování důvěry u dětí
Shutterstock

Pokud chcete, aby vám vaše dítěte důvěřovalo a svěřovalo se nejen s radostnými zážitky s kamarády, ale také starostmi a případnými „průsery“, musíte důkladně pracovat na budování důvěry mezi vámi a vaším dítětem už od útlého dětství. Aby vám váš potomek důvěřoval znamená, že budete důvěřovat i vy jemu. Zajímá vás, jak to v praxi provést?

Proč je důležité, aby vám dítě důvěřovalo?

Aby se vytvořila a udržela silná vazba mezi vámi a vaším dítětem, musí vám dítě důvěřovat. Jakmile získá jistotu, že rodiče naplní jeho základní potřeby a vždy tu pro něj budou, jeho mozek bude připraven se učit dalším dovednostem. Bez důvěry a blízkého vztahu s rodiči je však učení brzděno, protože se zaměřuje na uspokojování primárních potřeb.

Schopnost důvěřovat sobě a druhým je základem každého dobrého vztahu a vy můžete začít budovat pocit důvěry svého dítěte od útlého dětství tím, že budete reagovat na jeho fyzické a emocionální potřeby. Studie prokázaly, že když jsou děti uklidňovány, posiluje to jejich schopnost vyrovnat se s úzkostí a regulovat své emoce. Jak vaše dítě roste, můžete zvýšit jeho schopnost vám důvěřovat tím, že vytvoříte prostředí, ve kterém mu budete naslouchat a plnit sliby, které dáváte.

Důvěra musí být oboustranná

Důvěra ve vztahu jde oběma směry, proto vždy dávejte svému potomkovi najevo, že mu také důvěřujete. Tím, že se své dítě snažíte chápat a vcítit se do něj, ho učíte, že bez ohledu na to, co dělá, tu pro něj vždy budete. To se promítá i do toho, že dáváte svému dítěti trochu větší zodpovědnost, aby zjistilo, že věci zvládne samo.

Shutterstock

Věřte mu, že složí oblečení, umyje nádobí, zvládne manipulovat se sklem (pokud je dostatečně staré) nebo vám pomůže vařit. Nečekejte vždy jen na úspěchy vašeho potomka a snažte se nereagovat příliš dramaticky, pokud náhodou neúmyslně něco rozbije nebo udělá špatně. Budování dovedností je proces učení, které zahrnuje i dělání chyb. Můžete z něj být někdy frustrovaní, ale vždy mu dejte najevo, že plně důvěřujete jeho schopnosti činit v budoucnu dobrá rozhodnutí.

Důvěru budujte hned od narození

Děti se učí důvěře od samého začátku svého života. Utváříte jejich pohled na svět tím, že od prvních dní jejich života důsledně uspokojujete jejich základní potřeby v oblasti jídla, lásky a náklonnosti. Tím je učíte vám důvěřovat. Seznamte se s podněty svého potomka a rychle na ně reagujte. Nakrmte ho vždy při prvních náznacích hladu, a zatímco ho budete krmit, tiše na něj mluvte a navažte oční kontakt. Usmívejte se, mluvte a často s dítětem komunikujte. Dopřejte mu dostatek objetí, polibků a kontaktu kůže na kůži.

Důležité je, abyste se snažili vždy reagovat jeho na pláč. To neznamená, že důvěra bude narušena, pokud při prvních zvucích nevyskočíte ze sprchy se šamponem stále ve vlasech. Znamená to jen, že v průběhu dětství se vaše dítě naučí chápat, že ho nakrmíte, když bude mít hlad, přebalíte ho, když bude mokré, a utěšíte ho, když pláče.

Jak budovat důvěru u batolat a předškoláků?

Doba batolení je obdobím, během kterého se u dětí rozvíjí pocit sebeuvědomění. Kromě toho, že důsledně uspokojujete potřeby svého potomka, můžete budovat vzájemnou důvěru tím, že mu umožníte bezpečně prozkoumávat jeho prostředí. Vaše batole nyní začíná chápat, že je nezávislé a oddělené od ostatních a bude potřebovat, abyste byli jeho „základnou“, když bude zkoumat své okolí.

Dítě, které vám důvěřuje, bude sice samostatně prozkoumávat vše kolem sebe, ale bude se na vás vždy dívat, aby se ujistilo, že je v bezpečí a že jste blízko, aby se k vám mohlo „dobatolit“ či doběhnout, když pocítí jakoukoli úzkost nebo vzrušení.

Důvěra se buduje také dodržováním slibů a upřímnosti k vašemu potomkovi. Pokud řeknete, že mu zítra večer přečtete dva příběhy, nebo ho vezmete později na zmrzlinu, dodržte slovo. Tedy alespoň pokud chcete, aby i vaše dítě v budoucnu vždy dodrželo slovo. Důležitý základ důvěry a schopnosti věřit je spolehnout se na to, co říkají vaši blízcí.

Shutterstock

Odložte telefon

V současné době je spousta lidí zvyklá na svém mobilním telefonu trávit více času, než je možná zdrávo. To může mít na vaše dítě větší vliv, než byste čekali. Až se po dni stráveném odloučením se svým dítětem shledáte, odložte telefon. Výzkumy ukazují, že telefon je příliš těžké ignorovat, takže jej pravděpodobně vytáhnete, zatímco vaše dítě mluví.

Vytažením telefonu ale dáváte svému dítěti zprávu, že vás nezajímá, co říká. Že není tak důležité jako nějaký náhodný text. Výzkumy opět jasně ukazují, že když se během konverzace podíváte na telefon, konverzace a vaše vnímání se značně zhorší.

Jak udržet blízký vztah i na konci prvního stupně ZŠ?

Období ve věku 9 až 12 let je další vývojovou etapou spojenou s obrovským růstem a řadou fyzických i psychických změn. V tomto období začínají mít vrstevníci pro vašeho potomka významnější vliv, vaše dítě získává nezávislost a více chápe své místo ve světě.

Vzhledem k přidanému vlivu vrstevníků je nezbytné udržovat důvěrný vztah s vaším dítětem, abyste i v tomto období měli v jeho životě stále největší vliv vy. Můžete svému potomkovi například čas od času vyprávět příběhy z vašeho dětství. To mu nejen pomůže lépe vás poznat, ale také mu tím ukážete, že rozumíte věcem, se kterými se může v tomto období potýkat, protože i vy jste si touto životní fází také kdysi prošli.

Náš tip: tomto článku si můžete přečíst více o tom, jak pomoci vašemu dítěti, aby odolalo vlivu vrstevníků.

Někdy se může zdát, že se děti v tomto věku distancují nebo izolují ve svých vlastních světech, a tak budete možná muset vynaložit větší úsilí, abyste si zůstali blízko. Tím, že projevíte zájem o věci, které ho zajímají, vstoupíte do jeho světa. Společným hraním videoher nebo sledováním oblíbeného youtubera spolu s vaším potomkem může pomoci upevnit pocity důvěry a bezpečí.

Místo přehnané reakce naslouchejte

Shutterstock

Děti často říkají, že se svými rodiči nemluví, protože se bojí, že by způsobily ještě větší problém. Dokažte, že vám může dítě důvěřovat tím, že ho podpoříte, aniž byste ztratili chladnou hlavu, když uslyšíte o vylomeninách s kamarády nebo „průserech“ ve škole, až bude o pár let starší. Jak můžete zabránit tomu, abyste „vybouchli“?

Když vaše dítě řekne něco, co vás rozčílí, nejprve dýchejte, poslouchejte a uklidněte se, než vůbec otevřete ústa. Snažte se následně situaci rozebrat konstruktivně krůček po kroku a nechte vaše dítě, ať přijde na to, co udělalo špatně a co udělá proto, aby se to už neopakovalo.

Důvěra i v období dospívání

Děti v období dospívání mohou hodně vyrůst a být dokonce vyšší než vy, takže někdy vypadají jako dospělí. Vývoj jejich mozku v tomto věku ale stále probíhá, což bude pokračovat přibližně až do 26 let. Komunikace v této životní fázi je proto velmi důležitá. Udržujte otevřenou komunikaci a snažte se vyhýbat kritice, soudům nebo ukvapeným závěrům.

Když svému potomkovi dáte jasně najevo, že věříte v jeho volbu a schopnosti, zvýší to sebevědomí a zlepší důvěru mezi vámi. V tomto období, ve kterém ukazujete, že svému dítěti důvěřujete, ho vedede k tomu, že i ono může důvěřovat vám.

V neposlední řadě se pokuste respektovat jeho pocity a názory a snažte se nezlehčovat obavy, které se v tomto věku mohou objevit. Mnoho věcí se v mysli náctiletého zdá jako velká věc, i když se to ve vaší hlavě plné vážných obav, může zdát jako nicotný problém. Důvěra se buduje ve chvílích, kdy se s vámi váš náctiletý potomek bezpečně může dělit o všechny své starosti a být ve vaší přítomnosti zranitelný.

Co když se důvěra naruší?

Pamatujte, že pokud je základ důvěry položen v prvních letech života, bude mnohem snazší na něm v průběhu následujících let stavět. Jestliže zjistíte, že jste nezačali správně a potřebujete změnit váš přístup v pozdějším věku, jednoduše začněte tam, kde jste. Když dojde k narušení důvěry, opravte to co nejdříve. Vždy bude odpovědností rodiče iniciovat opravu důvěry a opětovné navázaní otevřené komunikace. Zralejší mysl musí být tím, kdo ukáže správnou cestu.

Zkuste zavzpomínat na svoje vlastní dětství a dospívání. Máte pocit, že jste zažili situace, ve kterých byste nyní jako rodiče reagovali jinak než vaši rodiče? O jaké situace se jedná? Podělte se s námi o vaše zážitky do komentáře.

Předchozí článekS příchodem miminka bezpečnost v domácnosti nepodceňujte. Víte, na co vše si dát pozor?
Další článekPorod císařským řezem obvykle vyžaduje delší rekonvalescenci. Kdy je nutné ho podstoupit?