Jak řešit hádky ve vztahu
Shutterstock

K neshodám ve vztazích dochází z mnoha důvodů, od drobných každodenních konfliktů typu kdo myje nádobí až po vážné problémy, jako je nevěra. Když se pak například vracíte z práce frustrovaní a vyčerpaní nebo řešíte konflikt s ostatními přáteli či členy rodiny, může tento stres být velmi nakažlivý. Je však důležité si uvědomit, že problémy ve vztahu nevyřeší obviňování, ani dušení věcí v sobě. V tomto článku vám poradíme, jak hádky ve vztahu řešit efektivně.

Hádky mohou být zdravou součástí vztahu

Každý, kdo někdy byl v partnerském vztahu, nejspíš moc dobře ví, že neshody a hádky jsou čas od času nevyhnutelné. Když spolu dva lidé tráví spoustu času a jejich životy jsou propletené, musí se čas od času neshodnout. Tyto neshody mohou být velké nebo malé, počínaje tím, co si dát k večeři nebo nedokončením práce až po hádky o tom, zda by se pár měl přesunout za kariérou jednoho partnera nebo rozhodnout o stylu výchovy dětí.

Pouhá skutečnost, že se hádáte se svým partnerem, není známkou toho, že ve vašem vztahu jsou skutečné problémy. Dokonce když se s nimi zachází správně, mohou některé konflikty zlepšit váš vztah. Pokud byste o svých problémech nemluvili, nikdy byste problémy nevyřešili. Konstruktivním řešením konfliktů můžete svému partnerovi lépe porozumět a dospět k řešení, které funguje pro vás oba. Na druhou stranu se také může stát, že konflikty eskalují a vytvářejí špatnou atmosféru, aniž by se něco vyřešilo.

Komunikace je základním kamenem

Partneři, kteří spolu komunikují, budují pocit důvěry. Chápou, jak ten druhý myslí a cítí, a ví, čím se jich mohou dotknout. Komunikujte se svým partnerem pravidelně, zvláště pokud spolu nesouhlasíte. Když situace vyvrcholí, může být obtížné udržet chladnou hlavu. Pokud chcete vyřešit konflikt ve vztahu, aniž byste partnerovi ublížili, vyhněte se především křiku a nadávkám. Nejprve si položte otázky typu:

  • Na koho nebo na co se zlobíte?
  • Co je podstatou problému?
  • Jak můžete vyřešit konflikt?
  • Jak můžete zabránit tomu, aby se tento problém v budoucnu opakoval?

Shutterstock

Neduste problémy v sobě

Někdy lidé si prostě neřeknou narovinu, co je trápí, a místo toho zvolí nepřímé způsoby, jak vyjádřit svoje pocity. Jeden z partnerů může například mluvit s druhým způsobem, který je blahosklonný, ale zahrnuje hněv.

Jindy se partneři mohou urazit, aniž by problém skutečně řešili, a jindy se mohou jednoduše vyhnout diskusi o problému tím, že rychle změní téma, když se konflikt objeví. Takové nepřímé způsoby vyjádření hněvu nejsou konstruktivní, protože nedávají druhé osobě jasnou představu o tom, jak reagovat. Nejspíš sice člověk pozná, že jejich partner je podrážděný, ale nemusí pochopit proč.

Mluvte o tom, jak se cítíte, aniž byste partnera obviňovali

Prohlášení, která přímo míří na charakter vašeho partnera, mohou být pro vztah obzvláště škodlivé. Pokud například muž frustrovaný žárlivostí své přítelkyně řekne větu jako: „Jsi naprosto iracionální!“, v podstatě ji vyzve k tomu, aby se bránila, a to může znemožnit další konverzaci.

Konstruktivnější strategií je použít výroky začínající „já“ ve spojení s „popisem chování“. V tom, co říkáte, byste se měli zaměřit na to, jak se cítíte, aniž byste obviňovali svého partnera, a popisy chování by měly být konkrétní. Muž by ve stejné situaci například mohl říci: „Cítím se nepříjemně, když tvrdíš, že s někým flirtuji během nevinného rozhovoru.“ Tyto taktiky jsou přímé, ale nezpochybňují charakter vašeho partnera.

Neříkejte „nikdy“ ani „vždycky“

Když řešíte problém, měli byste se vyvarovat zobecňování o chování vašeho partnera. Prohlášení typu „Nikdy nepomáháš v domácnosti.“ nebo „Vždycky zíráš do mobilu.“ pravděpodobně přimějí váš protějšek k defenzivě. Spíše než zahájit diskusi o tom, jak by váš partner mohl být užitečnější nebo pozornější, tento přístup pravděpodobně povede k tomu, aby začal jmenovat protipříklady všech případů, kdy byl ve skutečnosti nápomocný nebo pozorný.

Shutterstock

Řešte jeden problém po druhém

Pokud chcete vést konstruktivní diskusi, musíte se držet vždy jen jednoho problému. Nešťastné páry pravděpodobně zatáhnou více témat do jedné diskuse. A to není  dobré řešení. Když chcete řešit své vlastní osobní záležitosti, pravděpodobně tuto strategii také nepoužijete.

Představte si, že byste chtěli přemýšlet o tom, jak začlenit více fyzického cvičení do své každodenní rutiny. Pravděpodobně byste se nerozhodli, že to bude také skvělý čas přemýšlet o tom, jak ušetřit více peněz na důchod, uspořádat si šatník a vymyslet, jak se vypořádat s nepříjemnou situací v práci.

Pokusili byste se vyřešit tyto problémy jeden po druhém. Zdá se to být zřejmé, ale v zápalu okamžiku se může hádka na jedno téma změnit ve smršť stěžování si, kdy si oba partneři vyměňují názory. Čím více stížností vznesete, tím méně je pravděpodobné, že budou skutečně projednány a vyřešeny.

Vžijte se do role partnera

Při řešení konfliktu je naslouchání stejně důležité jako mluvení. Ukazujete partnerovi důstojnost, když posloucháte, co vám chce říct. Je dobré tedy být na chvilku zticha a trpělivě poslouchat, když váš partner vyjadřuje své pocity. Konflikt ve vztahu můžete také vyřešit ohleduplně tím, že se budete vyhýbat rozptylování. Při hovoru udržujte oční kontakt a eliminujte rušivé vlivy, jako je televize, rádio nebo telefon.

Kromě naslouchání svému partnerovi zkuste vzít v úvahu jeho úhel pohledu a pokusit se ho pochopit. Lidé, kteří se dokážou vžít do role svého partnera, se méně pravděpodobně rozzlobí během konfliktní diskuse.

Jiný výzkum ukázal, že může být užitečné i objektivnější pohled třetí osoby. V jedné studii vědci provedli jednoduchý zásah do kvality manželství a požádali účastníky, aby napsali o konkrétních neshodách, které měli se svými partnery z pohledu neutrální třetí strany, která chtěla pro oba členy páru to nejlepší. Páry, které se zapojily do tohoto 20minutového cvičení třikrát ročně, si udržely v průběhu roku stabilní úroveň manželské spokojenosti, zatímco páry, které tak neučinily, vykazovaly pokles spokojenosti.

Pozor na pohrdavé poznámky

Ze všech negativních věcí, které můžete během konfliktu udělat a říci, může být to nejhorší právě pohrdání. Údajně se totiž jedná o hlavní předpoklad k rozvodu. Pohrdavé poznámky jsou takové, které vašeho partnera podceňují. To může zahrnovat sarkasmus a nadávky. Může jím ale také být neverbální chování, jako je koulení očima nebo úšklebek. Takové chování je extrémně neuctivé a v podstatě znamená, že jste znechuceni svým partnerem.

Shutterstock

Představte si, že jeden z partnerů řekne: „Přála bych si, abys mě vzal víc ven,“ a druhý odpoví: „Ach ano, nejdůležitější je bejt na očích a utrácet za malý porce jídla v nějaký ošizený restauraci.“ Nebo jeden z partnerů říká, že je příliš unavení na to, aby uklízel, a druhý odpoví: „Jsem si jistá, že jsi po dlouhém dni klábosení s kamarádama jsi dost vyčerpaný.“ Tento druh pohrdání znemožňuje zapojit se do skutečné diskuse a pravděpodobně u vašeho partnera vyvolá jen hněv, spíše než pokus o vyřešení problému.

Nepodléhejte emocím v afektu

Může být těžké nereagovat na partnerovo špatné chování ještě horším chováním. Ale podlehnout tomuto nutkání konflikt jen zhorší. Když se páry zapojují do reagování jeden na druhého v afektu, vyměňují si stále více urážek a opovržlivých poznámek. A jak konflikt pokračuje, negativita se stupňuje.

Kolik je tedy příliš mnoho negativity? Odborníci v jednom výzkumu zjistili, že magickým číslem je poměr 5 ku 1. Páry, které si zachovaly poměr pěti pozitivních chování (např. pokusy o dobrosrdečný humor, vřelost, spolupráce) ke každému negativnímu chování, měly výrazně nižší pravděpodobnost, že se rozvedli nebo odloučili.

Využijte humor k prolomení ledů

Pokud se ocitnete v odvetné spirále, dobrou taktikou je použít humor k přerušení tohoto vzorce. Humor může uvolnit napětí a umožnit vám a vašemu partnerovi soustředit se na to, co oba chcete, čili učit se zachránit váš vztah, spíše než na to, co oba nechcete, tedy další zbytečnou hádku. Pokud cítíte, že hádka bezvýchodně eskaluje, zkuste vymyslet, jak z ní ven. Můžete například zazpívat píseň, která vašeho partnera rozesměje. Udělejte konflikt směšným.

Uvědomte si své negativní jednání

Všichni jsme v životě přejali nějaké vzorce, pozitivní i negativní, které ovlivňují naše rozhodování a chování. Můžeme automaticky reagovat na své partnery defenzivně nebo se pro změnu obviňovat ze vztahového konfliktu – uzavřít se do sebe, ale nakonec „vybouchnout“. Mnoho lidí se uchyluje k pohotovostnímu jednání, jako je mlčení.

Kdyby se vás někdo zeptal, zda umíte vyřešit konflikt, pravděpodobně byste odpověděli ano, a pokud by se vás zeptali, zda je mlčení nebo ignorování problému chytrým způsobem řešení konfliktu, téměř jistě byste odpověděli ne. Víte, že existují lepší způsoby, než se uchýlit k těmto hloupým taktikám, ale pokud se cítíte dostatečně ublíženi, stejně to uděláte. Proč se uchýlit k negativním vzorcům místo toho, abyste skutečně řešili problémy s komunikací?

Soustřeďte se na pozitivní vlastnosti partnera

Všichni partneři mají návyky, které vás mohou obtěžovat, protože žádný člověk není dokonalý. Místo toho, abyste se zabývali jejich negativními vlastnostmi, soustřeďte se raději na to, co vám přinášejí, v čem vám pomáhají, jak se díky nim cítíte a jaké vlastnosti na nich máte rádi. Možná tak zjistíte, že by vám brzy začaly chybět i věci, které vás dříve přiváděly k šílenství, protože jsou součástí celé té osoby, vašeho partnera, který je pro vás opravdu důležitý.

Jaké téma je u vás doma nejčastějším impulzem začínající hádky? Podělte se s námi do komentáře

Předchozí článekCo dělat, když se malé děti budí ze spánku? Zaveďte večerní rutinu a uklidněte je v tichosti
Další článekCo když je partner alkoholik? Nedávejte ultimáta, ale zjistěte příčinu pití