Shutterstock

Téměř každá rodina se potýká s problémy ve vztazích, ať už drobnými nebo většími. Rodinné problémy přicházejí v nejrůznějších podobách a velikostech, ovlivňují dynamiku rodiny a utvářejí rodinné vztahy. Způsoby, kterými se členové rodiny vyrovnávají s problémy a řeší je, utvářejí to, jaké vztahy mezi sebou budují. Jak tedy efektivně řešit konflikty a jiné rodinné problémy?

Běžné problémy v rodině

Rodinné konflikty a problémy ve vztazích mohou zahrnovat hádky, nedorozumění či nepochopení. Mohou také představovat hlubší problémy, jako je zneužívání návykových látek, finanční nestabilita, duševní onemocnění, smutek, zdravotní problémy nebo rozvod. Někdy se tyto problémy vyskytují pouze mezi partnery a jindy se problémy šíří v širší rodině.

Rodinné problémy mají často základní příčiny, které nejsou vždy zjevné. A přesto se dopad těchto obtíží může rozšířit v celé rodině, způsobit konflikty nebo emocionální napětí v několika rodinných vztazích. Takový konflikt má zvláště dopad na život dítěte a vytváří emocionální potíže, které se často přenášejí z dětství a dospívání do jejich dospělého života a budoucích rodinných vztahů.

Co způsobuje konflikty v rodině?

Ke konfliktu může dojít, když členové rodiny mají různé názory nebo přesvědčení, která se střetávají. Někdy se může schylovat ke konfliktu, když si lidé navzájem nerozumí a ukvapí se ke špatnému závěru. Problémy konfliktu, které nejsou řešeny v míru, mohou vést k hádkám a zášti.

Shutterstock

Je normální, že spolu lidé čas od času nesouhlasí. Občasné konflikty jsou součástí rodinného života. Pokračující konflikt však může být stresující a může poškodit rodinné vztahy. Někteří lidé navíc obtížně zvládají své pocity a mohou pak ostatní zraňovat nebo být dokonce agresivní.

Asertivní a pozitivně laděná komunikace může pomoci omezit konflikty, aby jednotliví členové rodiny mohli dosáhnout klidného řešení. To obvykle znamená, že každý souhlasí s nějakým kompromisem. Někdy ale může být těžké vypořádat se se silnými emocemi nebo nerovnováhou sil, které mohou být ve vztazích přítomny. Ty lze je řešit pouze prostřednictvím poradenství.

Vytvořte prostor pro otevřenou komunikaci

Rodiny jsou založeny na vztazích a ty se posilují zdravou komunikací. Prostředí sdílení tedy vytváří základ zdravé komunikace. Členové rodiny se potřebují cítit bezpečně, aby mohli sdílet své pocity a diskutovat o svých problémech a emocích. Pro rodiče to znamená umožnit svému dítěti, aby se podělilo o svůj názor bez strachu z odsouzení nebo trestu.

Někdy prostě dítě potřebuje mít pocit, že to, co řekne, budou rodiče brát vážně. Děti, které se cítí bezpečně a respektovány, se mnohem častěji otevřou rodičům, když se potýkají s nějakou situací nebo se snaží udělat těžké rozhodnutí. To platí i pro jiné rodinné vztahy, nejen mezi rodičem a dítětem, ale i mezi sourozenci, v manželství nebo mezi členy širší rodiny.

Shutterstock

Nelpěte na prosazování si vlastního názoru

Obvykle je prvním vznětlivým impulsem nutkání prosadit to, že dotyčný má pravdu, a vyhrát spor za každou cenu. Najít řešení konfliktu může být obtížné, ne-li nemožné, když se obě strany tvrdošíjně drží svých argumentů. Pomáhá, když se všichni místo toho jako rodina rozhodnou, že si zkusí vzájemně naslouchat a otevřeně v klidu diskutovat. Tipy, jak toho docílit:

 • Pokuste se oddělit téma problému od osoby, která jej pronesla
 • Pokuste se nejprve vychladnout, pokud se cítíte příliš rozzlobení na to, abyste mluvili klidně
 • Mějte na paměti, že cílem je vyřešit konflikt, ne vyhrát hádku
 • Pamatujte, že druhá strana není povinna s vámi vždy ve všem souhlasit
 • Definujte problém a držte se tématu
 • Respektujte pohled druhé osoby tím, že ji budete věnovat pozornost a naslouchat
 • Mluvte jasně a uvážlivě
 • Pokuste se najít společné body

Naslouchejte si

Konflikt může eskalovat, když jsou zúčastnění lidé příliš rozzlobení na to, aby si navzájem naslouchali a vnímali to, co druhý říká. Nedorozumění o to více podněcuje protichůdné argumenty. Mezi návrhy patří:

 • Nechte emoce stranou
 • Nepřerušujte druhou osobu, dokud mluví
 • Aktivně naslouchejte tomu, co říká a co její slova znamenají
 • Ověřte, zda všemu rozumíte kladením otázek
 • Sdělte svou stránku příběhu jasně a upřímně
 • Odolejte nutkání přinášet do diskuze další nevyřešené, ale nesouvisející problémy

Přiznejte si, že problém existuje

Někdy rodinné problémy pramení z něčeho jednoduchého, jako je nedostatek blízkosti. Jindy ale mohou vycházet z vážnějších potíží, jako je například finanční nestabilita. Uznání, že problém existuje, je prvním krokem k tomu, abyste situaci napravili. Ignorování problémů a předstírání, že je vše v pořádku, jsou typické nezdravé mechanismy zvládání překážek mezi rodinnými příslušníky, kteří zažívají konflikty ve vztazích nebo emocionálně obtížné situace.

Shutterstock

Ignorování problému jej může ještě zhoršit, podnítit negativní situace a vyvrcholit v nežádoucí chování, jako je hněv, hádky, zneužívání návykových látek, např. alkoholu, nebo dokonce rodinné násilí.

Přiznání problému co nejdříve umožňuje učinit potřebná opatření k nápravě situace a může zabránit nezdravým mechanismům zvládání, které vedou k nepříjemným situacím. Někdy se lidé vyhýbají diskuzi o problémech, protože jejich minulé snahy věci jen zhoršovaly a věří, že je takové řešení lepší.

Dejte přednost rodině před pýchou a hněvem

Hněv a pýcha jsou nepřáteli zdravých rodinných vztahů. Živí negativní emoce, brání empatii a porozumění a maří vlídnou a otevřenou komunikaci. Lpět na těchto pocitech blokuje cestu k vyřešení konfliktu. Tyto negativní emoce rozdělují rodinné vztahy a poškozují duševní zdraví jednotlivců.

Jsou palivem pro cyklické vzorce stresu, úzkosti a deprese. Oprostit se od takových emocí může být obtížné a někdy i bolestivé. Strach z bolesti, zranitelnosti nebo selhání jsou pak často tím, co člověku brání zlepšit své rodinné vztahy a soustředit se na důležitost rodiny. Jedním z nejlepších způsobů, jak překonat tento strach, je zaměřit se na vztah. Upřednostněte cíl, kterým je zdravější a šťastnější vztah, před strachem ze zranění nebo strachem ze selhání.

Když se vyskytnou rodinné problémy, člověku obvykle již bylo ublíženo, a proto je strach z dalšího zranění ještě větší. Přestože riziko dalšího zranění může být opodstatněné, potenciál pro vyřešení problému je stejně reálný. Zaměření se na tento potenciál a opuštění negativních emocí otevírá dveře ke zdravější komunikaci, léčení vztahů a lepšímu duševnímu zdraví.

Nebojte se vyhledat odbornou pomoc

Odborná pomoc je jedním z nejlepších způsobů, jak řešit problémy, se kterými si sami nevíte rady. Některé vážnější situace dokonce okamžitou odbornou pomoc vyžadují. Za běžných okolností, jako jsou přetrvávající neshody ohledně určitého tématu nebo nedostatek blízkosti v manželství, může krátká terapeutická pomoc posloužit jako katalyzátor, který vám pomůže dosáhnout naplňujícího vztahu, po kterém toužíte.

Lidé často mají mylné představy o terapii a domnívají se, že je vyhrazena jen lidem s duševním onemocněním, emoční poruchou nebo těm, kteří jsou příliš slabí na to, aby zvládli své vlastní problémy. To vše je ovšem velmi daleko od pravdy. Jako lidé potřebujeme jiné lidi, aby s námi řešili problémy. Terapie poskytuje bezpečné, důvěrné prostředí, kde nám právě to je umožněno.

Jaké problémy v rodině nejčastěji řešíte? Jedná se o problémy spíše partnerské, s dětmi nebo v širší rodině? Podělte se s námi do komentáře, jakým způsobem řešíte rodinné problémy vy.

Předchozí článekAngína nejvíce postihuje děti od 5 do 15 let. Jak ji spolehlivě poznáte?
Další článekDěti s Downovým syndromem mohou trpět zdravotními postiženími, ale mají šanci na normální život