Jak vést děti k zodpovědnosti
Shutterstock

Téměř každý rodič chce vychovávat své děti k zodpovědnosti a zároveň žít ve světě, kde i ostatní byli k zodpovědnosti vedeni. Ve světě, kde se dospělí nezbavují svých povinností. V první řadě je dobré si připomenout, že děti samy od sebe rády pomáhají a často jsou to právě dospělí, kteří jim mnoho povinností znepříjemní. Proto je důležité v dětech tento pozitivní přístup zachovat a postupně je povzbuzovat k povinnostem i zodpovědnému chování k ostatním.

Rozdíl mezi poslušností a zodpovědností

Rodiče si často pletou poslušnost se zodpovědností, proto si v první řadě objasníme, jaký je mezi těmito pojmy vlastně rozdíl. Většina rodičů by byla ráda, kdyby jejich děti dělaly přesně to, co od nich rodiče žádají, řídily se pokyny a nezpochybňovaly jejich autoritu. To jsou sice pochopitelné a důležité cíle při výchově dětí, ale není to totéž co zodpovědnost. Toto chování tedy klasifikujeme jako poslušnost.

Postupem času většina rodičů chce, aby jejich děti přijaly odpovědnost za nějaký úkol nebo práci a děti to dělají, protože je to potřeba udělat, a akceptují, že je to jejich povinnost. V průběhu času mohou dokonce začít dělat úkol samy, „protože je potřeba ho udělat“ a nikoli proto, že jim bylo řečeno, aby to udělaly. Tomuto postoji můžeme říkat zodpovědnost.

Co je zodpovědnost?

Na otázku, jaké vlastnosti by rodiče chtěli, aby jejich děti měly už nyní a také v dospělosti, je jednou z nejčastějších odpovědí „být zodpovědný“. To je ovšem široký pojem, který znamená mnoho různých věcí, včetně:

  • Být spolehlivý, aby lidé věděli, že se na vás mohou spolehnout
  • Dodržet slovo a dohodu
  • Dostát svým závazkům
  • Dělat něco, jak nejlépe umíte
  • Být zodpovědný za své chování
  • Přijímání ocenění, když děláte věci správně
  • Uznávání svých chyb, když se jich dopustíte
  • Být přispívajícím členem své rodiny, komunity a společnosti

Shutterstock

Snažte se najít rovnováhu v tom, jak pomáhat

Vzhledem k rozdílu mezi poslušností a odpovědností vyvstává otázka, do jaké míry byste měli být zapojeni do pomoci svým dětem plnit jejich závazky a úkoly. Nepřát si, aby děti selhaly, může vést rodiče k tomu, aby pro ně dělaly příliš mnoho. Jenže takto se děti nenaučí převzít odpovědnost samy za sebe. Na druhou stranu jsou chvíle, kdy děti potřebují vedení, podporu nebo informace, aby se mohly naučit, jak být zodpovědné.

Najít rovnováhu mezi přehnaným a nedostatečným rodičovstvím je umění. Rozhodnutí, kdy je vhodné zakročit a kdy je efektivnější dát dítěti prostor, aby věci udělalo po svém, bude záviset na zralosti dítěte, na minulém chování se zodpovědností obecně a s tímto úkolem konkrétně, na temperamentu dítěte a mnoho dalších faktorech. Vštěpování postojů a vlastností, které dělají děti odpovědnými, se tak může v průběhu let různě měnit.

Veďte k pozitivnímu přístupu

Začnete tím, že budete odpovědnost vnímat a učit jako něco radostného pro vaše dítě, nikoli jako zátěž. Všechny děti chtějí samy sebe vnímat jako silné a schopné reagovat na to, co je třeba udělat. Potřebují to pro svou vlastní sebeúctu a pro to, aby jejich životy měly smysl. Potřebují, stejně jako my ostatní, mít pocit, že na nich světu záleží, že jejich životy jsou pozitivním přínosem.

Dejte najevo, že si ceníte pomoci

Všechny děti nějakým způsobem pravidelně pomáhají. Najděte ty způsoby a komentujte je, i když si jen všimnete, že je laskavé ke svému sourozenci. Jakékoli chování, které vy sami uznáte, jen poroste a zesílí. Jak budou vaše děti starší, jejich pomoc se může přiměřeně zvýšit, a to jak v domácnosti, tak mimo ni.

Děti si potřebují osvojit dva druhy zodpovědnosti: péči o sebe a přispívání k blahu rodiny. Výzkum ukazuje, že děti, které pomáhají v domácnosti, také s větší pravděpodobností nabídnou pomoc v jiných každodenních situacích než děti, které se pouze zaměřují na péči o sebe samy.

Shutterstock

Učte, že si po sobě musíme uklízet

Začněte tím, že budete svému dítěti pomáhat, dokud se to nenaučí. Naučí se to rychleji, pokud při tom dokážete být veselé a nezapomínejte, že se nemusíte stresovat například kvůli rozlitému mléku nebo neuklizeným botám. Vše má své řešení.

Povzbuďte svého potomka, aby vám pomohl utřít rozlité mléko tím, že vám třeba jen podá houbu, i když je to snazší udělat to rovnou sami. Dokud tuto činnost nebudete negativně hodnotit a odsuzovat, pravděpodobně vám bude chtít pomáhat s úklidem ochotně i nadále.

Když například vaše batole rozlije mléko, řekněte „Jejda, mléko se rozlilo. To je v pořádku. Jenom to teď uklidíme,“ a podáte mu papírovou utěrku. Když pak třeba vaše předškolačka nechá své boty rozházené před domem, dejte jí je a požádejte ji, aby je uklidila, a vlídně jí vysvětlete, že si po sobě své věci vždy uklízíme.

Nechte dítě postupně přebírat své povinnosti

Během raného dětství a pár let poté jste pravděpodobně potřebovali svému dítěti neustále připomínat jeho povinnosti, jinak by na ně zapomínalo. Během dospívání má však váš potomek větší autonomii a schopnost převzít mnoho svých vlastních povinností, jako jsou termíny školních projektů nebo kdy musí odejít na sportovní trénink.

Samozřejmě stále například musíte své dítě na některá místa vozit, ale nyní vám to může připomenout, místo aby to bylo naopak. Nechte ho uplatnit tuto schopnost. Pokud budete vždy myslet za svého potomka, nikdy nedostane příležitost se něco naučit.

Pokud vaše dítě špatně věnuje pozornost času, nepřipomínejte mu, že se například chystá jeho oblíbený pořad, ale raději ho nechte, aby to objevilo samo. Možná budete muset i nadále zasahovat při důležitých událostech, jako je například dostat se k zubaři včas nebo na autobusovou zastávku.

Místo pokynů dávejte otázky

Tím, že svého potomka budete hned po probuzení zahrnovat pokyny typu „Vyčisti si zuby! Máš sbalený batoh? Nezapomeň na svačinu!“ ho příliš nic nenaučíte. Raději se ho jednoduše a v klidu můžete zeptat: „Jakou další věc musíš udělat, aby ses připravila do školy?“ Cílem je udržet dítě soustředěné na svůj seznam povinností, den po dni, dokud si ho neosvojí a nezačne samostatně zvládat své vlastní ranní úkoly.

Shutterstock

Přidávejte povinnosti podle věku

Co pomáhá, je neustále zvyšovat odpovědnost způsobem přiměřeným věku. Vyzvěte batole, aby položilo ubrousky na stůl, a tříleté dítě, aby nachystalo místo. Čtyřleté děti mohou sladit ponožky a pětileté děti vám mohou pomoci s péčí o psa. Šestileté děti jsou připraveny uklidit ze stolu, sedmileté děti zalévat rostliny a osmileté děti skládat prádlo. Znovu si dejte pozor, zda své dítě pozitivně motivujete a povinnosti mu nepředáváte jako nepříjemnou činnost, která se „prostě musí udělat“.

Dodržujte stejný režim

Rutina je v životě dětí zásadní z mnoha důvodů. V neposlední řadě proto, že jim dává opakované příležitosti k tomu, aby se samy o sebe zvládly postarat pomocí řady jednotlivých úkolů. Nejprve zvládají rutinu před spaním, úklid hraček a ranní přípravu. Poté si vypěstují úspěšné studijní návyky a návyky péče o sebe. Nakonec se naučí základním životním dovednostem prostřednictvím opakování domácích rutin, jako je praní prádla nebo příprava jednoduchých jídel.

Učte dobrému chování k ostatním

Když například vaše dcera zraní city svého mladšího bratra, nemá smysl ji nutit, aby se omlouvala. Ona to v tu chvíli nebude myslet vážně a jemu to také nepomůže. Nejprve naslouchejte jejím pocitům a zjistěte, proč na něj byla nepříjemná. Jakmile se bude cítit lépe, zeptejte se jí, co si myslí, že může udělat, aby se to mezi nimi zase zlepšilo.

Možná bude připravená se omluvit. Ale možná by raději věci napravila tím, že mu přečte pohádku, pomůže s prostíráním stolu nebo ho jednoduše obejme. To děti učí, že jejich chování k druhým je něco stojí a že jsou vždy odpovědné za to opravit škodu, kterou napáchaly. Ale protože ji nenutíte, může si vybrat svůj vlastní způsob nápravy, díky čemuž se bude cítit dobře a je pravděpodobnější, že ji příště zopakuje.

Naučte děti dělat si rozvrh

Může se to zdát jako přehnané, ale v našem uspěchaném životě 21. století by všechny děti měly zvládnout připravovat si svůj rozvrh nejpozději na střední škole, jinak prostě všechno nezvládnou. Stačí vzít kus papíru, uvést hodiny dne nalevo a zeptat se svého potomka, co potřebuje tento nebo nadcházející víkend zařídit.

Napište na papír úplně vše, ať už jde o fotbalový zápas, cvičení na klavír, narozeninovou oslavu či kroky vědeckého projektu. Nakupte potřebné materiály a pokud bude potřeba, pomozte mu s jeho úkoly.

Nezapomeňte zařadit do rozvrhu i volný čas na odpočinek. V té době můžete společně vyrazit na zmrzlinu, poslouchat hudbu, zahrát si hru nebo si třeba číst. Většina dětí díky tomu zjistí, že rozvrh snižuje jejich hladinu stresu, protože vědí, kdy budou mít vše hotovo. Nejdůležitější ovšem je, že je učí hospodařit se svým časem a být zodpovědný za své závazky.

Proč je podle vás důležité, abyste své děti vychovávali a vedli k zodpovědnosti? Napište nám váš názor do komentáře.

Předchozí článekJak budovat imunitu u dětí? Dbejte na dostatek pohybu, kvalitní stravy i zdravých emocí
Další článekDětské astma se projevuje kašlem, dušností i tlakem na hrudi. Jak ho léčit?