Shutterstock

Možná jste jógu sami vyzkoušeli, ať už doma či ve studiu, ale možná také ne. Praktikování jógy má nespočet výhod pro fyzickou a duševní pohodu v tomto uspěchaném světě i pro dospělého člověka. O to větším přínosem je potom pro děti, které si teprve budují sebedůvěru, učí se, jak jednat s ostatními, jak přistupovat ke světu a také, jak zvládnout veškerý tlak, který se na ně v dnešní rychlé době valí. Bylo také prokázáno, že jóga může v mnohém pomoci dětem se speciálními potřebami. Jaké další přínosy má jógy pro děti?

Proč by děti měly vyzkoušet jógu?

Jóga a práce s myslí i dechem zlepšují fyzické i duševní zdraví především u dětí školního věku, tedy ve věku 6 až 12 let. Jóga pomáhá utvářet rovnováhu, sílu, vytrvalost a aerobní kapacitu. Kromě fyzických přínosů ale nabízí i psychologické výhody. Rostoucí počet výzkumů již ukázal, že jóga může zlepšit soustředění, paměť, sebevědomí, školní výkon, chování ve třídě a může dokonce snížit úzkost a stres u dětí.

Jóga je pro děti prospěšná v mnoha ohledech. Protože se děti setkávají s nejrůznějšími emocionálními, sociálními a fyzickými problémy, může pro ně být pravidelná jógová praxe, která zahrnuje dýchací techniky a fyzické pozice, neuvěřitelně cenná. Jógu mohou děti cvičit kdekoli a kdykoli.

Dýchání, koncentrace, pozice a způsob, jakým se děti učí jednat nebo reagovat na situace, je vedou k neustálému sebepoznávání a zvídavosti. Jógu děti mohou praktikovat bez podložky, speciálního oblečení nebo jiných pomůcek. Existuje několik klíčových oblastí, ve kterých děti mohou těžit z praktikování jógy, a každá z nich zlepšuje jejich celkové psychické zdraví.

Buduje sebevědomí a sebeúctu

Cvičení dětské jógy je příležitostí zažít hru a soustředit se na ni, aniž by se bály, že něco udělají špatně. Jóga je vhodná i pro děti, které se vyhýbají fyzické aktivitě nebo skupinovým aktivitám ze strachu z neúspěchu nebo z toho, že budou vybrány jako poslední, a pomáhá sportovně nadaným dětem zlepšit se v jiných pohybových aktivitách a sportech. Jóga také učí děti důležité základní hodnoty, jako je neubližování ostatním, pravdivost, laskavost, čistota, vděčnost a sebekázeň atd.

Podporuje flexibilitu a fyzickou sílu

Shutterstock

Jóga zlepšuje fyzickou flexibilitu a podporuje fyzickou sílu, protože se děti učí používat všechny své svaly novými a neprozkoumanými způsoby. Ať už děti pozice provádějí ve stoje, vsedě nebo vleže, každý z nich může zapojit různé svalové skupiny. Lektor může zároveň pomoci dítěti uvědomit si své tělo a pomoci mu pochopit, jak efektivně lidské tělo funguje.

Zlepšuje rovnováhu a koordinaci pohybů

Rovnováha je klíčovým prvkem jógy. Balanční pozice byly vytvořeny pro podporu nejen fyzické, ale také duševní rovnováhy, protože stabilita i schopnost myslet jasně vycházejí z úsilí vydržet v pozici. I když má dítě zpočátku například potíže udržet se na jedné noze, naučí se duševní a fyzické rovnováze, pokud dokáže zůstat v klidu, ve chvíli kdy upadne a následně vstane, aby to zkusilo znovu. Když se děti naučí zlepšovat svou fyzickou rovnováhu, budou naplněny pocitem úspěchu. S rovnováhou je také úzce spjata koordinace pohybů, jelikož podporuje celkovou obratnost.

Rozvíjí soustředěnost a koncentraci

Cvičení póz povzbuzuje děti, aby si pročistily svou mysl a soustředily se pouze na úsilí, které v daný okamžik vynaloží. Trénují tak práci se svými myšlenkami, které se během lekce díky soustředěnosti nerozbíhají nejrůznějšími směry. V důsledku této koncentrace vynaložené pro dosažení konkrétní pózy nebo udržení rovnováhy pomáhá jóga dětem soustředit se také lépe ve škole a získat lepší výsledky. Tuto skutečnost dokonce již potvrdilo několik studií.

Jóga učí trpělivosti a odhodlání

Jóga umožňuje dětem vytvořit dobré základy pro budoucí seberozvoj. Odpovědností rodičů je rozvíjet u svých dětí smysl pro úžas a dát jim silný pocit ze sebe samých, aby věděly, kam na tomto světě patří a zároveň mohly přispět k tomu, aby se komunita, jejíž jsou součástí, stala lepším místem.

Shutterstock

Jóga učí děti vytrvat, být trpělivé, a pracovat na svých cílech. Učitel jógy může nabídnout pouze vedení, ale ve výsledku je to samotné dítě, kdo musí vynaložit úsilí, aby uspěl. Když dítě zvládne pózu, dodá mu to zdravé sebevědomí a sebeúctu. Dětská jóga je i právě proto často považována za formu rehabilitace, neboli proaktivní akce k odvrácení nestability nebo nemoci. Jóga také poskytuje nástroje pro procvičování soucitu, všímavosti nebo velkorysosti.

Posiluje spojení mysli a těla

Jóga pomáhá dětem dosáhnout zdravé mysli ve zdravém těle pomocí fyzického cvičení  v kombinaci se zklidněním mysli. Jóga pomáhá dětem, aby jednaly a chovaly se k ostatním se soucitem, byly všímavé, odvážné, znaly lásku a štěstí a nacházely vnitřní klid v sobě samých. Protože se moderní svět pro děti pohybuje dnes velmi rychle, mohou velmi rychle začít pociťovat nejrůznější tlaky, ať už ze strany rodičů, společnosti nebo jich samých, aby udržely krok se všemi kolem sebe. Jóga funguje jako uvolňovací ventil, který tento veškerý tlak zmírňuje.

Přínos pro děti se speciálními potřebami

Nejenže je jóga prospěšná pro děti všech věkových kategorií, ale bylo již také prokázáno, že je zvláště vhodná pro děti se speciálními potřebami. Studie prokázaly, že jóga prospívá zejména dětem s autismem a ADHD. Američtí odborníci provedli průzkum mezi učiteli na veřejné škole v Bronxu, která měla v denním programu zařazenou jógu, a zjistili, že tento program snížil agresivní chování dětí, sociální odtažitost a hyperaktivitu ve srovnání se skupinou dětí s autismem, které jógu necvičily.

Jedna z docentek na Newyorské univerzitě, která studii vedla, uvedla, že jóga byla účinná, protože se zdálo, že posiluje silné stránky dětí s autismem a zároveň snižuje stres. Další odborníci uvádějí, že jóga pomáhá řešit zvýšenou úzkost dětí, špatnou motorickou koordinaci a slabou seberegulaci, což je jinak velmi obtížné.

Máte již vy samy nějaké zkušenosti s jógou? Pokud ano, v čem vám jóga zlepšila život? Pokud ne, zvažujete, že ji sami také vyzkoušíte? Podělte s námi o vaše zkušenosti do komentáře.

Předchozí článekVrozené vývojové vady mohou způsobit geny, nemoci i kouření. Jak jim předcházet?
Další článekPlané neštovice se projevují silně svědivou vyrážkou. Jak je léčit?