Zdroj: Shutterstock
Zdroj: Shutterstock

Mateřská dovolená je čas před a po termínu porodu, který by měl být věnován hlavně péči o miminko. S jejím čerpáním souvisí i čerpání tzv. peněžité podpory v mateřství, kterou vyplácí stát. Ne každá maminka ovšem má na tento příspěvek nárok. Jaké jsou podmínky jeho vyplacení a co dělat v případě, když mamince tento nárok nevznikne?

Mateřskou dovolenou poskytuje zaměstnankyni zaměstnavatel v souvislosti s péčí o nově narozeného potomka. Naproti tomu peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je finanční příspěvek maminkám, který vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení.

Kdo má na PPM nárok?

Aby vůbec mamince vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musí splnit podmínky, které stanovuje zákon.

  • Maminka musí být účastna na nemocenském pojištění minimálně 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na PPM. Do této lhůty se přitom nezapočítává např. doba v evidenci na úřadu práce.
  • Zároveň musí být v den nástupu na mateřskou maminka plátcem nemocenského pojištění. To znamená, že musí být klasicky zaměstnaná nebo musí být ochranné lhůtě, která činí 180 dní od zániku nemocenského pojištění.

Pokud maminka tyto podmínky nesplňuje, bude čerpat rovnou rodičovský příspěvek, jehož výši jí vypočítá stát. 

Ochranná lhůta

Zákon myslí i na ženy, kterým zaměstnanecký poměr skončil v době těhotenství. Právě pro ně je zde ochranná lhůta, která činí celkem 180 dnů před nástupem na mateřskou dovolenou. V případě, že zaměstnání (pojištění) trvalo méně než 180 dnů, je ochranná lhůta stejně dlouhá jako délka trvání pojištění.

Ochranná lhůta se ovšem netýká všech typů smluv. Například z DPP (dohody o provedení práce) tato výhoda neplyne.

Zdroj: Shutterstock

Nástup na mateřskou

Na mateřskou dovolenou může nastávající maminka nastoupit 6-8 týdnů před vypočítaným termínem porodu. Vyplácena je od zvoleného data nástupu po dobu 28 týdnů, respektive 37 týdnů v případě, že jsou na cestě dvojčata nebo vícerčata.

Pokud se stane, že porod nastane dříve, než maminka stihne na mateřskou dovolenou nastoupit, počítá se začátek od termínu porodu. Přičemž doba vyplácení se nemění.

Rozhodne-li se maminka z určitého důvodu nastoupit později než 6 týdnů před porodem, náleží ji mateřská dovolená ode dne porodu po dobu 22 týdnů (31 týdnů v případě vícerčat).

Jak o mateřskou zažádat?

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství vyplňuje gynekolog. Maminka potom musí formulář předat svému zaměstnavateli, který je povinen ji zaslat na příslušnou OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení). Zaměstnavatel navíc musí držet mamince na mateřské dovolené pracovní místo až do 3 let dítěte.

Zdroj: Shutterstock

Maminky podnikatelky

U OSVČ se nárok na PPM poněkud liší. Pokud ji maminky podnikatelky chtějí získat, je nutné, aby si platili dobrovolné nemocenské pojištění. Výše příspěvku se potom odvíjí od toho, jak vysoké zálohy maminka měsíčně platila.

Doba, po kterou musí podnikatelka toto pojištění platit, činí alespoň 180 dní v období jednoho roku před porodem a zároveň musí být účastna na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech.

Mateřská dovolená pro studentky

Studentky, které nejsou v době nástupu na PPM pojištěné nebo nejsou v ochranné lhůtě, mají nárok pouze na rodičovský příspěvek, který standardně následuje až po PPM a jehož výše je pro všechny maminky stejná.

Pokud nastupují na mateřskou dovolenou již ze zaměstnání, považuje se doba studia (pokud bylo dokončeno úspěšně) za soustavnou přípravu na budoucí povolání a počítá se tedy do doby 270 dní placení nemocenského pojištění potřebné pro nárok na PPM.

Můžu si na mateřské přivydělat?

Po dobu šesti týdnů od narození dítěte to zákon neumožňuje. Později už ano. Kdyby ovšem maminka chtěla pracovat u stejného zaměstnavatele, nesmí zde vykonávat stejnou činnost jako před nástupem na mateřskou dovolenou. Zaměstnavatel tedy musí ženě vystavit novou smlouvu s novou pracovní pozicí.

Pokud by se maminka rozhodla pracovat u jiného zaměstnavatele, žádná omezení se na ní nevztahují.

Zdroj: Shutterstock

Může na mateřskou i otec dítěte?

Pokud se žena rozhodne během mateřské dovolené nastoupit zpět do zaměstnání, může PPM čerpat i otec dítěte. Taková situace má ovšem svá zákonná pravidla.

Hlavní podmínkou je, aby muž byl manželem ženy nebo alespoň otcem dítěte. Oba dva rodiče spolu musí uzavřít písemnou dohodu, která ovšem může nabývat účinnosti nejdříve počátkem sedmého týdne po porodu. Všechny termíny (termín porodu i termín počátku nástupu otce na mateřskou) musí být ve smlouvě pečlivě zaznamenány a podpisy musí být úředně ověřeny příslušnou OSSZ.

Následuje rodičovská dovolená

Po vyčerpání mateřské dovolené má zaměstnankyně (nebo zaměstnanec) možnost požádat o rodičovskou dovolenou. I této žádosti je zaměstnavatel povinen vyhovět.

S rodičovskou dovolenou souvisí i finanční příspěvek. Ten od roku 2020 činí celkem 300 000 korun. O celkové délce čerpání si rozhoduje sám rodič. Nejdéle lze však rodičovský příspěvek čerpat do čtyř let dítěte.

Jaké jsou vaše zkušenosti s vyplácením peněžité pomoci v mateřství a mateřskou dovolenou? Proběhlo vše bez problému? Podělte se s námi o vaše poznatky v komentářích.

Předchozí článekJak je to s alkoholem a kojením? Sklenička nevadí, na větší množství pozor
Další článekMonitor dechu včas upozorní na dýchací problémy miminka. Jaký vybrat?