Proč dávat dítě do školky
Zdroj: Shutterstock

Pro mnoho dětí je předškolní zařízení jejich první zkušeností v prostředí s učiteli a skupinami dětí. Je to příležitost naučit se komunikovat se svými vrstevníky a učiteli, řídit se pokyny a začít se základy učení, které budou dále rozvíjet na základní škole. Takto strukturované prostředí pomáhá malým dětem navazovat přátelství, hrát si s ostatními dětmi a rozvíjet tak své sociální dovednosti i zdravé sebevědomí.

Máte smíšené pocity z toho, co přijde?

Pokud se chystáte vaše dítě předškolního věku zapsat do školky, můžete se setkat s protichůdnými emocemi. Pravděpodobně jste nadšeni veškerou zábavou, kterou doufáte, že vaše ratolest bude zažívat, a novými přáteli, které získá. Zároveň se můžete cítit trochu smutně z toho, že by se váš potomek měl vydat do nového prostředí bez vás. Tyto emoce jsou naprosto normální. Vaše dítě bude nejspíš ze začátku z tohoto přechodu také prožívat řadu smíšených pocitů, ale uvidíte, že si velmi brzy zvykne a bude hrdý na to, že už je velkým dítětem.

Učení socializace a samostatnosti

V předškolním věku se děti učí, že mohou dělat věci samy za sebe. Naučí se umýt si ruce, jít na záchod a sundat si boty, aniž by to za ně udělal dospělý. Mohou mít práci ve třídě a pyšně pomáhat ostatním. Učení se novým dovednostem velmi pomáhá budovat zdravé sebevědomí. Děti se učí, že mohou plnit úkoly a rozhodovat se bez pomoci svých rodičů.

Zdroj: Shutterstock

Dále si děti v tomto období začínají budovat klíčové sociální a emoční schopnosti, jako je naslouchání jiným lidem, hraní s jinými dětmi a komunikace o jejich pocitech a názorech. To jsou dovednosti, které si nejlépe osvojí právě v mateřské škole. Děti se naučí více o interakci s ostatními dětmi i dospělými a získají lepší porozumění pocitům jiných lidí.

Budování rutiny a pocitu bezpečí

Budování rutiny v životě malých dětí je důležité, neboť představuje způsob, jak vytvořit pocit bezpečí. Školka poskytuje dětem pravidelnou rutinu a strukturu jejich dne, to znamená, že si jsou vědomy toho, co se od nich v určitých dobách očekává. Tento pevný základ umožňuje dětem být ve svých úkolech aktivnější, protože vědí, co mají dělat a kdy to mají dělat. Například budou vědět, že před časem na hraní si musí udělat pořádek a před obědem si umýt ruce.

Utváření prvních přátelství

Mateřská škola je ideální příležitostí pro vaše dítě, aby začalo navazovat první přátelství se svými vrstevníky. Budou obklopeni dětmi podobného věku jako ony samy a při každé návštěvě školky uvidí stejné tváře. Být kolem všech těchto dětí je navíc ideální pro vytváření nových příležitostí k hraní.

Zdroj: Shutterstock

I když si prostě budou jen hrát bok po boku s jiným dítětem, budou si sebe navzájem vědomy. Mohou se vzájemně třeba napodobovat, aby navázaly spojení. Mít možnost obklopovat se svými vrstevníky také nabízí možnost účastnit se skupinových her a hraní rolí.

Rozvoj dětských znalostí a dovedností

Jazyková vybavenost dětí je rozvíjena v prostředí bohatém na novou slovní zásobu. V prostředí školky pomáhají učitelé dětem budovat jazykové dovednosti užíváním nové slovní zásoby během běžných činností, jako je hraní, kreslení, občerstvení a další aktivity. Děti se nejlépe učí prostřednictvím aktivit, které považují za zajímavé, jako jsou písničky, příběhy a nápadité hry.

Mateřská škola není o dosažení nějakého úspěchu, ale podněcuje dětský zájem zkoumat své okolí. V předškolním zařízení se děti poprvé seznamují s čísly a písmeny, ale učí se je způsobem, který je pro ně zábavný. Například zpívají písně, zatímco je sledují v obrázkové knize, nebo se učí rýmy, které jim pomáhají zaznamenat odlišné zvuky ve slovech.

Zdroj: Shutterstock

Učitelé čtou dětem příběhy, aby podpořili jejich poslech, porozumění a vyjadřovací jazykové dovednosti. Třídicí a počítací hry pak zase pomáhají vašim ratolestem porozumět číslům. Sestavování hádanek povzbuzuje děti, aby se učily dovednostem při řešení problémů. Kvalitní předškolní zařízení tedy pomáhají dětem hledat odpovědi prostřednictvím experimentů a komunikace.

Jak vaše dítě na školku připravit?

Během několika týdnů můžete udělat spoustu věcí, abyste připravili vaše dítě na jeho velký den. Snažte se ale postupovat nenápadně a po malých krůčcích. Pokud kolem nástupu do školky uděláte příliš velké drama, můžete vaše dítě naopak znepokojit. Zkuste střídat vaši roli jako rodič a učitel.

Provádějte běžné každodenní rutiny, jako je rozloučení s maminkou nebo tatínkem, svlékání kabátu, zpívání písní, čtení příběhů, hraní si venku a odpolední spánek. Ujistěte své dítě, že školka je dobrým místem, kde se bude bavit, učit se novým věcem a kde pozná další děti, se kterými si bude moci hrát. Trpělivě odpovídejte na jeho otázky a dopřejte mu pocit, že máte vše pod kontrolou.

Už víte, do jaké školky bude vaše ratolest chodit? Jaká jsou vaše kritéria, při výběru předškolního zařízení? Sdělte nám vaše názory prostřednictvím komentáře pod článkem.

Předchozí článekJak na zdravou výživu u dětí? Dbejte na pravidelnost a pestrost stravy
Další článekJste připraveni pořídit si domácího mazlíčka? Přehodnoťte vaše časové i finanční možnosti