psychické poruchy dětí
Shutterstock

Psychické onemocnění u dětí může být v první řadě obtížné vůbec rozpoznat. Právě kvůli tomu se často nedostává pomoci mnohým dětem v podobě léčby, kterou potřebují. Je tedy důležité naučit se rozpoznat varovné signály psychické poruchy u dětí a vědět, jak jim pomoci. Zajímá vás, jakými typy psychických poruch děti nejčastěji trpí a čím se projevují?

Co si představit pod pojmem psychická porucha?

Psychické zdraví je celkový souhrn toho, jak přemýšlíte, zpracováváte své pocity a jak se chováte. Duševní nemoc nebo poruchu duševního zdraví lze chápat jako změny v myšlení, pocitech nebo chování, které způsobují úzkost nebo narušují schopnost člověka normálně fungovat.

Psychické poruchy u dětí jsou obecně chápány jako zpoždění nebo narušení rozvoje myšlení, chování, sociálních dovedností či zpracování emocí odpovídajících jejich věku. Tyto problémy narušují schopnost dítěte dobře fungovat nejen ve škole, ale i doma a v jakýchkoli jiných situacích, které vyžadují sociální interakci.

Jak poznat, zda dítě trpí psychickou poruchou?

Shutterstock

Porozumět poruchám duševního zdraví u vašeho dítěte může být náročné, protože dětský vývoj je proces, jehož součástí je mnoho změn. Kromě toho se projevy jednotlivých poruch mohou lišit v závislosti na věku a samotné dítě nemusí být často schopné vysvětlit, jak se cítí nebo proč se chová, tak jak se chová. Obavy související s duševními nemocemi a s nimi spojenými problémy léčby mohou být navíc také mnohdy příčinou, proč rodiče nepojmou podezření na duševní onemocnění. Příznaky psychické poruchy mohou být následující:

 • Neschopnost zvládat každodenní činnosti a problémy
 • Změny ve školním prospěchu, například špatné známky přes dobré úsilí
 • Změny ve spánku či stravovacích návycích
 • Silný strach z přibírání na váze
 • Dlouhodobé špatné nálady, často doprovázené nechutí k jídlu
 • Opakující se výbuchy vzteku
 • Ztráta zájmu o přátele a činnosti, které mají obvykle rádi
 • Výrazný nárůst času stráveného o samotě
 • Velké starosti nebo úzkost
 • Hyperaktivita
 • Přetrvávající noční můry nebo noční děsy
 • Stížnosti na fyzické potíže
 • Neustálá neposlušnost nebo agresivní chování
 • Vzpírání se autoritě
 • Vynechávání školy, krádeže nebo poškozování majetku
 • Užívání drog nebo alkoholu
 • Slyšení hlasů nebo vidění věcí, které nejsou skutečné

Nejčastější psychické poruchy u dětí

Psychické nemoci u dětí nebo vývojové poruchy, kterými se zabývají odborníci na duševní zdraví lze rozdělit do několika skupin. Níže si tedy uvedeme nejčastější typy těchto obtíží ovlivňující duševní zdraví.

Úzkostné poruchy

Úzkostné poruchy u dětí jsou dlouhodobé obavy, strach, nebo úzkost, které jim brání v možnostech účastnit se her s ostatními dětmi, školních aktivit nebo běžných situací zahrnující ostatní děti v jejich věku. Do této kategorie psychických poruch patří například sociální fobie, generalizovaná úzkostná porucha a obsedantně-kompulzivní poruchy.

Shutterstock

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy jsou specifické tím, že dítě nebo dospívající člověk je silně zaujatý ideálním tělesným typem, jeho smýšlení o váze a hubnutí je chaotické a jeho stravovací návyky ohrožují jeho zdraví. Poruchy příjmu potravy, mezi něž patří mentální anorexie, mentální bulimie a záchvatovité přejídání, mohou způsobit emoční i sociální dysfunkci a vést k ohrožujícím zdravotním komplikacím.

Deprese a jiné poruchy nálady

Deprese se projevuje dlouhodobě přetrvávajícími pocity smutku, a ztrátou zájmu o přátele, koníčky nebo cokoli jiného. Deprese narušuje schopnost dítěte ve škole normálně fungovat a komunikovat s ostatními. Bipolární porucha se dále projevuje extrémními výkyvy nálad mezi depresí a silnými emočními výkyvy nebo náhlými změnami chování, které může být těžké ohlídat, čímž mohou být riskantní nebo nebezpečné.

Poruchy pozornosti

Ve srovnání s ostatními dětmi stejného věku mají děti s poruchami pozornosti (AD a ADHD) potíže s pozorností, impulzivním chováním, hyperaktivitou nebo nějakou kombinací těchto problémů. Pro děti s AD bývá těžké zorganizovat nebo dokončit úkol, věnovat pozornost detailům nebo se řídit pokyny či normálně konverzovat. Nechají se snadno rozptýlit nebo zapomenou na detaily každodenní rutiny.

Děti, které navíc trpí hyperaktivitou (ADHD), mohou neustále běhat, skákat nebo někam lézt. Bývají neklidné a mají potíže s impulzivitou. Mohou tedy ostatní hodně vyrušovat, brát ostatním dětem věci nebo mluvit v nevhodný čas. Pro takové dítě je obtížné čekat, až na něj přijde řada, nebo poslouchat pokyny.

Poruchy autistického spektra

Porucha autistického spektra je neurologický stav, který se projevuje již v raném dětství, zpravidla tedy dříve, než dítě dosáhne věku tří let. I když se závažnost poruchy u každého liší, dítě s touto poruchou má potíže s komunikací a sociální interakcí s ostatními lidmi. Může pro ně být tedy velmi náročné navazovat a udržovat vztahy s ostatními lidmi a také dodržovat plnění každodenních úkolů.

Shutterstock

Posttraumatická stresová porucha

Děti trpící touto poruchou často znovu prožívají traumatickou událost prostřednictvím nočních můr a záblesků minulosti. Mohou také zažívat pocity izolace, podrážděnosti a viny. Tyto děti mohou mít problémy se spánkem a trpět například nespavostí, a může pro ně být obtížně se soustředit. Tyto příznaky bývají často závažné a přetrvávají do dospělosti, čímž mohou mít významný dopad na každodenní život člověka.

Schizofrenie

Schizofrenie je porucha mysli, která se projevuje tím, že člověk ztrácí kontakt s realitou a zažívá tzv. psychózu. Schizofrenie se ovšem u dětí projevuje jen málokdy, nejčastěji se objeví v pozdějších letech, tedy až po 20. roce života. Mohou ji doprovázet halucinace, bludy a chaotické myšlení a chování.

Co dělat při podezření, že má dítě psychickou poruchu?

Člověk, se kterým byste si při podezření, že vaše dítě trpí psychickou poruchou, měli promluvit jako první, je váš lékař. Pokud jste zaznamenali změny chování u vašeho dítěte, které přetrvávají, promluvte si o vašich obavách s lékařem, který vám následně může navrhnout nebo rovnou odkázat na specializované odborníky.

Lékař vám může doporučit navštívit dětského psychologa, ale u závažnějších duševních poruch můžete být odkázáni na dětského a dorosteneckého psychiatra. Psychiatři jsou specializovaní lékaři, kteří mohou zkontrolovat vaše dítě na jakékoli psychické potíže, předepsat léky a v případě nutnosti přijmout vaše dítě do nemocnice.

Jak být oporou dětem s psychickými poruchami?

Jak konkrétně budete podporovat své dítě, jehož duševní stav není zcela v pořádku, bude záležet nejen na tom, co vaše dítě prožívá, a na radě odborníka na psychické zdraví, ale také na tom, jak se k celé situaci postavíte. Kromě specifické léčby a terapie můžete také vytvořit podpůrné prostředí pro své dítě tím, že se budete snažit s ním trávit co nejvíce času zábavnými aktivitami.

Měli byste se snažit co nejvíce dodržovat jeho každodenní rutinu, jako je čas na spaní a čas jídla. Dejte mu najevo, že má vaši pozornost a lásku. Ptejte se ho často, jak se má, naslouchejte jeho obavám a respektujte jeho pocity. Snažte se také co nejvíce podporovat a rozvíjet silné stránky vašeho dítěte, které mu mohou pomoci budovat zdravé sebevědomí a lepší pocit ze sebe sama.

Máte ve svém okolí nebo jste v dětství znali někoho, kdo podle vás trpí či trpěl psychickou poruchou? Jak se daná porucha projevovala? Podělte se s námi o vaše zkušenosti v komentáři.

Předchozí článekJak najít kompromis s partnerem? Zvažte pocity druhého a nesnažte se vyhrát
Další článekJak mluvit s dětmi o alkoholu? Držte se faktů a počkejte na správný okamžik