nebezpečí ve škole
Shutterstock

Školy by pro děti měly být vzdělávacím a bezpečným místem, ale ne vždy tomu tak bývá. Nejčastějším problémem na školách bývá pasivní násilí, v pozdějším věku se však může přidat i záškoláctví či zneužívání alkoholu nebo jiných látek. Přestože rodiče nemohu plně ovlivnit, co se za branami školy děje, mohou přispět k bezpečnosti dítěte tím, že si s ním v klidu promluví nejen o tom, jak se bezpečně do školy dostat, ale také jak zvládat své emoce a vypjaté situace, aby nedocházelo k rizikovému chování.

Nebezpečí na cestě do školy

Doprava je často obrovský problém pro chodce jakéhokoli věku. Někdy stačí jeden řidič, který nedává pozor nebo jede příliš rychle, a neštěstí může být na světě. Okolí škol by mělo být pro děti bezpečnými zónami, ale řidiči těmito oblastmi často projíždějí bez zvýšené opatrnosti. Mohou být unavení, snažit se dopít kávu nebo jen být ve stresu z toho, jak se včas dostat do práce.

Vozit děti sami do školy nebývá možností pro každého. Většina dětí tak musí do školy jezdit městkou hromadnou dopravou a část cesty chodit pěšky. Důležité tedy je se ujistit, že si s dětmi projdete všechna důležitá bezpečnostní opatření. Ujistěte se, že vědí, že by měly při přechodu silnice vždy používat výhradně přechody pro chodce, mimo školu se pohybovat ve skupině, kdykoli je to možné, a sledovat signály dopravních semaforů.

Shutterstock

Fyzické a pasivní násilí ve školních lavicích

Dítě se také může snadno stát obětí školní šikany a násilí, když je napadáno nebo zastrašováno svými spolužáky, učiteli nebo jinými zaměstnanci v prostorách školy, na cestě do školy nebo zpět ze školy nebo během jakékoli školní akce. Násilí ve škole nemusí být fyzické, může být i pasivní.

Mezi příklady pasivních forem násilí, se kterými se děti ve škole setkávají, patří šikana nebo kyberšikana, slovní vyhrožování a zastrašování a vystavení sociálnímu ostrakismu, neboli vytěsnění jedince z kolektivu. Mezi běžné příklady fyzického násilí patří údery rukama nebo předměty, jako jsou pera a tužky. V posledních letech však děti ve školních prostorách používaly dokonce i předměty s ostrými hranami.

Důvody školního násilí

Příčiny školního násilí jsou různé. U některých dětí je podněcují pocity úzkosti, nenávisti, hněvu, komplexu méněcennosti a dalších negativních emocí, které vyústí v násilné chování. V některých dětech zasévá semínko násilí sledování rodičů projevujících známky násilného chování, aby prosadili svou autoritu.

Poruchy osobnosti je pak často nutí k páchání násilí na jejich vrstevnících. Svůj díl viny nesou často i média a sociální sítě, která dávají do popředí incidenty školního násilí. Některé části médií prezentují násilné činy až oslavovaným způsobem, takže děti si myslí, že oddávat se násilí je v pořádku.

Shutterstock

Jak násilí u dětí předejít?

V první řadě zajistěte, aby bylo dětem doma poskytnuto bezpečné, nenásilné prostředí. Dospělí by měli být obzvláště opatrní, aby kolem dětí ani nevyslovovali zdánlivě násilné myšlenky. Dávejte najevo svým dětem lásku a důvěru, aby neměly strach se vám kdykoli svěřit se svými problémy, a vždy jim poraďte, jak se učit zvládat pocit hněvu. Stane-li se dítě obětí, je nutné, aby se vám dokázalo svěřit a vy jste mohli začít situaci řešit s pedagogem, případně s příslušnými orgány.

Vytvořte efektivní komunikaci mezi vámi a vašimi dětmi. To může pomoci dětem s vámi o čemkoli mluvit a vyhledat pomoc, zejména pokud jde o řešení šikany, výhrůžek nebo i sexuálního obtěžování. Rodiče by měli své děti přimět, aby pochopily, že každý problém má nenásilné řešení a že se vždy mohou obrátit o pomoc na své rodiče. Objeví-li se nějaký psychologický problém, snažte se jej ihned řešit. Pokud to nepůjde doma, neváhejte vyhledat terapeutického odborníka.

Teenageři poznávají své limity

Je normální, že teenageři chtějí poznávat nové zážitky, což ovšem pro vás jako rodiče může být někdy velmi stresující. Dospívající děti potřebují zkoumat své vlastní limity a schopnosti, stejně jako hranice, které si s nimi stanovíte. Poznávají svoji vlastní osobnost a potřebují se vyjádřit jako jednotlivci. To vše je součástí jejich cesty k tomu, aby se staly nezávislými mladými dospělými s vlastní identitou.

Části mozku náctiletých, které se starají o plánování a kontrolu impulzů, také dozrávají až mnohem později. To znamená, že teenageři někdy často dělají rychlá rozhodnutí, aniž by vždy přemýšleli o jejich důsledcích. A někdy se může stát, že se tito mladí lidé vrhají do potenciálně riskantních věcí jen proto, aby zapadli do skupiny. Věci, o které se v tomto věku můžete bát, jsou především:

  • Kouření tabáku a užívání alkoholu
  • Užívání nelegálních látek
  • Nechráněná sexuální aktivita
  • Záškoláctví
  • Riskantní používání sociálních médií (včetně „sextingu“)
  • Nezákonné činnosti, jako je neoprávněný vstup nebo vandalismus
  • Nasednutí do auta k nezodpovědnému řidiči

Jakou strategii ve výchově teenagerů zvolit?

Teenageři mají potřebují podstupovat určitá rizika, aby se o sobě dozvěděli více a otestovali své schopnosti. To znamená, že přehnaná kontrola a starostlivost nejspíš nepomůže a naopak ještě uškodí. Pokud máte pocit, že vaše dítě hledá vzrušení, zkuste tuto energii nasměrovat do smysluplných mimoškolních aktivit, jako je horolezectví, bojová umění, kanoistika nebo jízda na horském kole. Další strategií je dát svému dítěti autonomii a nezávislost v některých oblastech, aby mohlo prozkoumat svou svobodu, aniž by se bouřilo.

Shutterstock

Jak předcházet rizikovému chování?

Povídání si s vaším potomkem o možných důsledcích jeho chování, v klidu a bez vyhrožování, mu může pomoci zjistit, jak velká rizika jsou spojena s různými situacemi. Ale buďte opatrní, aby to nevypadalo jako přednáška, protože to by naopak mohlo povzbudit vaše dítě ke vzpouře. Můžete například říci něco jako: „Přijdou chvíle, kdy bude opravdu těžké říci ne alkoholu. Ale měl bys nejdřív vědět, jak špatný je pro tvoje zdraví a další vývoj tvého života. Doufám tedy, že si budeš umět sám poradit.“

Pokud se svým dítětem vytvoříte pravidla a důsledky jejich porušení, je pravděpodobnější, že vaše dítě bude pravidla dodržovat. Budete však muset být flexibilní a přizpůsobovat pravidla, jak vaše dítě roste a ukazuje, že je připraveno na větší odpovědnost. Na své dítě byste měli vždy dávat dobrý pozor, ale ne příliš nápadně. Vědět, s kým vaše dítě je a kde je, vám může pomoci jej ochránit. Například, když se svým potomkem vyjednáváte o pravidlech, může být pravidlem, že vám vaše dítě dá vědět, kde bude, a že vám zavolá, pokud se jeho plány změní.

Pracujte na otevřené komunikaci

Pokud budete s vaším potomkem od dětství udržovat otevřenou komunikaci a vybudujete si silný vztah i během dospívání, pravděpodobně bude lépe zvládat situace, jako je tlak vrstevníků na užívání drog nebo sexuální aktivity. V tomto článku se můžete také podrobněji dočíst, jak pomoci svému dítěti tlaku vrstevníků odolat.

Pravděpodobně nemůžete zabránit svému dítěti, aby se přátelilo s konkrétní osobou nebo skupinou, ale můžete mu dát příležitost, aby si našlo další přátele prostřednictvím sportu,  zájmových kroužků nebo rodinných aktivit. A pokud u vás doma přivítáte kamarády svého dítěte, budete mít šanci je poznat.

Máte přehled o tom, co se děje v životě vašich dětí? Jakým způsobem se o aktuálním dění ve škole informujete? Podělte se s námi do komentáře o váš osobní přístup.

Předchozí článekCo když vás dítě zklame? Přehodnoťte svá očekávání a dejte mu šanci na nápravu
Další článekJak připravit dítě na dospělost? Podpořte rozvoj jeho klíčových dovedností