sportování dětí
Shutterstock

Sportování je dobré nejen pro fyzické zdraví dítěte, ale také pro jeho duševní vývoj. Kromě těchto dvou výhod může ovšem sport dětem pomoci v mnoha dalších ohledech. Sport je mocný nástroj, který boří všechny bariéry a pomáhá dětem cítit se dobře, jak fyzicky, tak psychicky. Sportováním si děti rozvíjejí fyzické dovednosti, navazují nová přátelství, baví se, učí se být členem týmu, učí se hrát fair play, zlepšují sebevědomí a mnoho dalšího.

Veďte děti ke sportu od útlého dětství

Rodiče mohou vést své děti ke sportu mnoha způsoby, včetně toho být jim vzorem. Nejsou to však jen rodiče, kteří jsou vzorem pro děti. Děti často hledají inspiraci a povzbuzení, pokud jde o sport, u učitelů, sportovní trenérů a dalších dospělých v jejich životě.

Být aktivní je dovednost, kterou je důležité rozvíjet po celý život. Aktivní děti se s větší pravděpodobností stanou aktivními dospělými, proto povzbuzujte své děti, aby se zapojovaly do fyzické aktivity a sportu od útlého věku. Rodiče mohou pomoci svým dětem, aby byly fyzicky aktivní mnoha způsoby, včetně následujících:

  • Jděte příkladem, buďte fyzicky aktivní.
  • Ujistěte se, že rodinné výlety nabízejí příležitosti k fyzickým aktivitám
  • Povzbuďte své dítě, aby chodilo pěšky nebo jezdilo na kole na krátké výlety, než aby se spoléhalo na to, že ho budete všude vozit.
  • Podporujte sportovní úsilí svého dítěte. Ujistěte se, že jste na každém zápase a povzbuzujte ho z tribuny nebo jiného místa.
  • Stanovte si časové limity pro sedavé činnosti, jako jsou počítačové hry a televize.
  • Poraďte se se školou vašeho dítěte o způsobech, jak podpořit větší účast na sportu a fyzické aktivitě.

Sport je zdrojem inspirace a štěstí

Podstatou sportu je sjednotit všechny lidi na celém světě, bez ohledu na jejich sociální zázemí, finanční postavení a zemi, ze které pocházejí. Pokud si tedy myslíte, že ke sportování potřebujete spoustu peněz, jste na omylu.

Sport není jen výsadou bohatých lidí. V méně bohatých částech světa můžete vidět děti běhat pro ručně vyrobený míč po prašných ulicích nebo závodit na cestě z domova do školy a zpět. I pro ně je sport nevyčerpatelným zdrojem inspirace a štěstí.

Shutterstock

Dokud se vaše dítě věnuje sportovním aktivitám, pohybuje se ve světě, kde se snaží být co nejlepší. Zapojeny jsou všechny jeho smysly, pohybový aparát i intelektuální schopnosti. Sportováním vaše dítě zesílí nejen fyzicky, ale i psychicky. Nejlepší ze všeho je, že se naučí, jak překonat jakékoli překážky a výzvy, které se mu postaví do cesty. Není to právě to, co každý člověk potřebuje?

Přínosy sportu pro fyzické zdraví

Udržování děti aktivní prostřednictvím fyzické aktivity a sportu má pro tělo mnoho výhod. Některé z těchto výhod zahrnují zdraví kostí, snížení rizika obezity, kvalitnější spánek, budování svalstva pro lepší držení těla a oporu kostí, zvýšenou kardiovaskulární zdatnost a lepší koordinaci a rovnováhu.

Kromě pravidelného pohybu se také doporučuje snížit množství času stráveného sedavými činnostmi, jako je sledování televize nebo hraní počítačových her. To může být stejně důležité jako zvýšení fyzické aktivity. S tím může pomoci nastavení časových limitů pro vaše děti u obrazovek a jiných činností, které mají sedavý charakter.

Přínosy sportu pro vývoj osobnosti dítěte

Rozvoj ze sportu jde nad rámec učení se novým fyzickým dovednostem. Sport pomáhá dětem vyvinout lepší způsoby, jak se vyrovnat s životními vzestupy a pády. Když děti hrají sport, učí se prohrávat. Naučit se prohrávat vyžaduje zralost a praxi. Prohra učí děti odrazit se od zklamání, vyrovnat se s nepříjemnými zážitky a je důležitou součástí toho, jak se stát odolnějším.

Shutterstock

Sport pomáhá dětem naučit se ovládat své emoce a směřovat negativní pocity pozitivním způsobem. Pomáhá také dětem rozvíjet trpělivost a pochopit, že může vyžadovat hodně úsilí, aby zlepšily své fyzické dovednosti i znalosti, které získají ve škole.

Emocionální pohoda

Bylo navíc již prokázáno, že fyzická aktivita stimuluje chemické látky v mozku, díky kterým se nejen děti cítí lépe. Pravidelné sportování tedy zlepšuje celkovou emocionální pohodu dítěte. Výzkumy také ukázaly, že mezi hraním sportu a zdravým sebevědomím dětí existuje souvislost. Podpora týmu, vlídné slovo trenéra nebo dosažení osobního maxima, to vše pomůže dětem k lepšímu pocitu ze sebe sama.

Sociální přínosy sportu

Být ve sportovním týmu poskytuje dětem utvářet si nový společenský kruh mimo školu, je příležitostí k navazování nových přátelství, z nichž některá mohou trvat celý život. Trénováním s ostatními hráči se děti účastní různých interakcí, než jaké mají ve škole. Také jejich komunikace a interakce jsou mnohem bohatší než ty, které získávají pouhým psaním textových zpráv prostřednictvím sociálních sítí.

Shutterstock

Společně vítězí, soutěží mezi sebou, prohrávají a společně se vyrovnávají s porážkou. Zapojení do sportu přináší cenné lekce týmové práce, jako je umístění sebe na druhé místo ve prospěch celého týmu. To vše dává dětem nový pocit sounáležitosti.

Být součástí sportovního týmu pomáhá dětem rozvíjet mnoho sociálních dovedností, které budou potřebovat v životě. Učí je spolupracovat, být méně sobečtí a naslouchat ostatním dětem. Sport pomáhá dětem získat nové přátele a buduje jejich společenský kruh mimo školu.

Budování disciplíny prostřednictvím sportu

Důležitou součástí hry v týmu je přijetí a dodržování disciplíny. Sportování znamená, že se od dětí očekává, že budou dodržovat pravidla, přijímat rozhodnutí a chápat, že by mohly být penalizovány za špatné chování. Na sportovním poli mohou platit specifická pravidla stanovená novými autoritami, jako jsou trenéři nebo jiní starší jednotlivci.

Dodržování pravidel a příkazů je základem dobré interakce a spolupráce v jakémkoli sportu a ukázněnost na trénincích je nezbytnou součástí úspěchu. Konstruktivní kritika je rovněž součástí sportu a hlavní složkou pro rozvoj potřebných dovedností. Děti se učí respektovat autority, i když s nimi nesouhlasí, protože vidí, jak se jejich dovednosti rozvíjejí a zlepšují.

Vyzkoušejte více sportů, než najdete ten pravý

Děti si mohou najít svůj sportovní tým prostřednictvím jejich školy, sportovního centra, prázdninového programu nebo kroužku před a po škole. Vyzkoušení řady různých sportů může vašemu dítěti pomoci najít ten, který mu nejvíce vyhovuje. Ujistěte se, že vaše dítě má dostatek příležitostí vyzkoušet si aktivity, než se do nějaké pustí. Pokud nevíte, jak pomoci vašemu dítěti vybrat ten správný sport, v tomto článku naleznete užitečné tipy, které vám s tím pomohou.

Pozor na přílišný tlak

Když vedete děti ke sportu, je nesmírně důležité nevložit do dětí nerealistická očekávání a těžko dosažitelné cíle. Děti by se neměly účastnit sportu pro okamžitý úspěch a výsledky, ale pro rozvoj svých fyzických a intelektuálních dovedností. V opačném případě může přinucení dítěte k nějakému sportu vytvořit protiúčinek a v důsledku toho si vypěstovat averzi ke sportu obecně.

Aby se vaše dítě zajímalo o sport a bavil ho, měli byste pro něj vytvořit pozitivní zkušenost. Zaměřte se na zábavu, na to, abyste byli aktivní, spíše než na výhru nebo prohru. Můžete svému dítěti pomoci vypěstovat si pozitivní sportovní přístup tím, že budete chválit úsilí týmu nebo jiných dětí, i když nevyhrají.

Ukažte svému potomkovi, jak důležité je snažit se a dělat to nejlepší, co je v jeho silách. Ujistěte se, že vaše komentáře jsou pozitivní a nekritizujete ostatní děti, které dělají chyby. Nikdy neznevažuje tým, rozhodčího nebo jiného hráče.

Provozuje vaše dítě nějaký sport nebo se teprve rozhodujete, jaký sport by mohlo vyzkoušet? Máte sami nějaké preference ohledně toho, jakému sportu se bude věnovat, nebo jste ochotni vyzkoušet co nejvíce možností? Napište nám svůj názor do komentáře.

Předchozí článekMimoděložní těhotenství se obvykle projevuje ostrou bolestí podbřišku i ramene. Jaká je léčba?
Další článekSe zácpou v těhotenství může pomoci vláknina, tekutiny a pohyb. Víte, co ji způsobuje?