vztah učitel-dítě
Shutterstock

Téměř každý má svého oblíbeného učitele a toho, kterého má nebo měl rád o něco méně. Víte, co lidi vede k tomu, že si stále váží těchto vztahů a chovají silné pocity respektu a náklonnosti k těmto učitelům? Odpověď je celkem jednoduchá. Je to díky tomu, jak byly pěstovány vztahy mezi studenty a učiteli a jaký jim byl poskytnut prostor k vývoji. Vztah učitel-žák ovlivňuje to, jak se dítě zapojí do výuky a jak se bude odvíjet jeho dlouhodobý studijní úspěch.

Budování důvěry v raném věku

Věděli jste, že děti se silným pocitem bezpečí a důvěry mají tendenci se učit lépe než jejich vrstevníci? Jedním ze způsobů, jak děti rozvíjejí tyto vlastnosti v raném věku, jsou silné a pozitivní vztahy se svými pečovateli, nejen tedy rodiči, ale také učiteli.

Kojenci a batolata nejlépe prospívají v pečujícím, uklidňujícím a důvěřivém prostředí, kde se s lidmi kolem sebe cítí bezpečně, fyzicky i emocionálně. Pro většinu dětí jsou jejich raná „bezpečná místa“ právě doma a ve škole.

Vztahy mezi učitelem a dítětem v raném věku pokládají základy pro vytváření podpůrného vzdělávacího prostředí při přechodu dětí z předškolní do základní školy a dále. Pochopení toho, jak tyto vztahy vypadají pro všechny studenty, je zásadní pro podporu pozitivních interakcí mezi učitelem a dítětem, které mají významný dopad na dlouhodobý úspěch dětí.

Proč je vztah učitel-dítě důležitý?

Vazba mezi jednotlivými dětmi a jejich učitelem je důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu při pochopení výhod vzdělávání v raném dětství. Pozitivní interakce malých dětí s učiteli posilují všechny aspekty jejich rozvoje bez ohledu na jejich věk, pohlaví, etnický původ, jazyk a úroveň příjmu. Kvalita vztahů dětí s jejich učitelem se však mezi jednotlivci stále liší, dokonce i ve stejné třídě.

Shutterstock

Jakmile děti začnou svou formální vzdělávací kariéru, vztahy, které si vybudují se svými učiteli, jsou pro jejich zapojení a školní úspěch stále důležitější. Vztahy mezi učitelem a dítětem v raném věku jsou také spojeny se zapojením dětí do výuky ve třídě, což podporuje jejich učení.

Strategie v předškolním věku

Každý okamžik ve školce je pro učitele příležitostí budovat a upevňovat své vztahy s dětmi. Proto poznávání dětí vyjádřením empatie, pohodlí a bezpečí, pozitivní přístup, stanovení očekávání, povzbuzování a podpora dětí, a zapojení se do volné hry jsou klíčové strategie pro vytváření pozitivních vztahů mezi učitelem a dítětem.

Poznat každé dítě individuálně

Učitelé by se neměli soustředit jen na přihlížení k dovednostem. Vědomě by se měli snažit poznat každé dítě: jaké jsou jeho zájmy a koníčky, věci, které dělá mimo školu, ke komu vzhlíží ve své rodině, jejich domácí mazlíčky atd. Pokud si udělají čas na to, aby si s dětmi povídali nikoli jen o školce a škole, mohou si vybudovat silný vztah.

Empatie a bezpečí

Učitelé by měli pomoci dětem pocítit, že rozumí jejich myšlenkám, pocitům a emocím. V důsledku to pomáhá posílit pouto mezi učitelem a dítětem, posiluje důvěru a pomáhá dítěti cítit v bezpečí a že je o něj postaráno.

Pokud se dítě rozčílí, měl by ho učitel utěšit tím, že se sníží na jeho úroveň a obejme ho nebo ho podrží, naváže oční kontakt, použije jednoduchý jazyk, který je chápavý, a uvědomí si, co dítě říká. Úkolem učitele je přesměrovat pocity dítěte na pozitivnější. Může například diskutovat o zábavných aktivitách pro daný den a zjistit, co si dítě myslí o tom, co by chtělo dělat.

Shutterstock

Jasná pravidla

Děti podávají lepší výkon a chovají se lépe, když mají stanovená jasná pravidla a vědí, co se od nich očekává. Učitel by měl nastavit určité standardy toho, co očekává od dětí s jejich úkoly a chováním. To vše je potřeba jim vysvětlit jednoduchými slovy, kterým snadno porozumí. Obrázky jsou také skvělý způsob, jak pravidla demonstrovat.

V raném vzdělávání je často potřeba dětem připomínat, co se od nich očekává. Učitel proto musí podporovat a povzbuzovat děti, aby dosáhly svých cílů. Když se děti snaží ze všech sil, zlepšují se a dosahují svých cílů, měl by jim učitel pogratulovat, mluvit s nimi o tom, jakou skvělou práci odvedly a jak je hrdý na to, čeho dosáhly.

Zapojení do hry

Zapojení se do dětské hry je nezbytnou součástí rozvoje pozitivního vztahu mezi učitelem a dítětem. Když se učitel připojí k volné hře dětí, musí hru zahájit dítě, nikoli učitel. Pokud si dítě hraje s kuchyňkou, učitel by se měl dítěte například zeptat, co by chtělo, aby dnes vařili.

Volná hra s účelem je ideální příležitostí, jak zapojit děti do dalšího učení. Pokud například dítě staví věž z kostek, může s ním učitel spočítat všechny kostky ve věži. Děti mohou z kostek vytvořit vzor, ​​povídat si o barvách a tvarech. Výsledkem je, že učení je pro dítě zábavné a pomáhá mu navázat spojení s reálným světem.

Vztah učitel-žák ve škole

U dětí ve škole je větší pravděpodobnost, že se ve třídě zapojí a budou motivovány k učení, když důvěřují, že jim jejich učitel poskytne povzbuzení a emocionální podporu. Pokud je vztah mezi učitelem a dítětem vnímán jako nepodporující nebo negativní, může to vést děti k tomu, že se odpoutají od výuky, která se odehrává ve třídě, a omezí jejich interakce s ostatními.

Shutterstock

Pro děti z domácností s nízkými příjmy, a zejména pro děti z odlišných kultur, může být vztah s učitelem zvláště důležitý pro zajištění spravedlivých příležitostí k učení, zvláště když se očekávání a požadavky učitelů postupem času zvyšují. Tyto brzké vztahy mohou také udávat směr, jak dítě bude pohlížet na své vztahy s budoucími učiteli.

Specifika vztahu učitel-žák

Vztahy mezi učitelem a dítětem jsou jedinečné, protože jsou postavené na domluvě. Děti souhlasí s tím, že se budou přítomní fyzicky i myšlenkami a že budou plnit své úkoly, a učitelé souhlasí s tím, že vytvoří prostředí a zážitky, které uspokojí jejich potřeby. Dítě se přirozeně potřebuje cítit pohodlně, reagovat na učitele a být uznáváno ve svém prostředí.

Úkolem učitele je ovlivňovat vztah a vědět, jak pozitivně interagovat s dítětem v jejich prospěch a zároveň reagovat na potřeby dítěte. Tyto vztahy mezi učitelem a dítětem vytvářejí základní zkušenosti, které ovlivňují důvěru, podporují vývojové milníky, sociální a emocionální vývoj, zdravou interakci a schopnost vytvářet bezpečné vztahy po celý život.

Učitelé by se neměly bát projevit city

Pedagogové se často cítí omezováni potřebou uplatňovat autoritu, takže se zdrží sdílení svých skutečných frustrací nebo emocí. To brání rozvoji bezpečných vazeb a omezuje sociálně-emocionální kulturu školy. Místo toho by měli pedagogové sdílet své zkušenosti přímo. Jakmile jedna osoba ukáže zranitelnost, otevře se i další osoba. Jen tak mohou rozvíjet bezpečné vztahy.

Tato praxe podporuje vztahy mezi studenty a učiteli, ale je také klíčová pro vytvoření zastřešující kultury bezpečnosti ve škole. Čím více mohou ředitelé a učitelé modelovat empatii a sebeuvědomění, čím více mohou sdílet svou cestu s učiteli a být zranitelnější, tím více to povzbudí pedagogy, aby se také zapojili.

Emoční inteligence učitelů

Výuka je ve své podstatě mezilidská práce, a proto vyžaduje vysokou úroveň emoční inteligence. Když pedagogové přistupují k práci nepřipraveni na její sociálně-emocionální zátěž, vztahy žák-student trpí. Pedagogové by tedy měli mít přístup k prostorům a zdrojům, kde mohou provádět vlastní introspekci.

Když jsou učitelé vyzváni, aby se zapojili do terapeutického procesu odhalování svých osobních příběhů a spouštěčů, může to vést k sociálně-emocionálnímu růstu. Čím více budou pedagogové schopni zlepšit svou vlastní sociálně-emocionální inteligenci, tím více budou studenti schopni se od nich učit a cítit se bezpečně.

Pomozte učiteli poznat vaše dítě

Zkuste se jako rodiče seznámit s učitelem svého dítěte, jakmile to bude možné. Sdílení informací je klíčem k dobrému vztahu rodiče a učitele. Řekněte učiteli o zájmech, silných stránkách a vlastnostech svého dítěte. Zároveň informujte učitele o situacích mimo školu, které by mohly ovlivnit učení nebo chování vašeho dítěte.

Nezapomeňte zmínit, jak si vážíte učitelova úsilí, aby věděl, že si ceníte toho, co dělá. Pokud se scházíte ve třídě, hledejte ukázky práce studentů nebo učební materiály, které můžete pochválit. Pokud jste někde jinde, začněte s pozitivním prohlášením, jako je něco, co se vašemu dítěti líbí na učitelově třídě. Ať už si o učiteli myslíte cokoli, nikdy před vaším dítětem nemluvte o učiteli špatně.

Vzpomínáte si, jakého učitele z vašich školních let jste nejvíce obdivovali? Pokud ano, napište nám do komentáře, jaký jste k tomu měli důvod.

Předchozí článekAkné v těhotenství může pomoci vyléčit jablečný ocet i kokosový olej. Víte, jak správně o pleť pečovat?
Další článekFebrilní křeče bývají vyvolány rychlým nárůstem teploty. Víte, jak postupovat?