Typy porodů
Shutterstock

Každá porodní metoda má své výhody i nevýhody. Vždy by se však mělo dbát na to, aby bylo dítě přivedeno na svět bezpečně, bylo zdravé a matka zůstala v bezpečí po celou dobu porodu. Pokud váháte, zda si se rozhodnout pro způsob porodu, který si chcete vybrat, oproti tomu, který vám doporučí váš lékař, je vždy nejlepší řídit se doporučením lékaře, abyste předešly případným komplikacím v budoucnu.

Který typ porodu zvolit?

Je mnoho věcí, které jsou pro nastávající maminky novinkou a na které neustále přichází, i když se termín porodu blíží. V tomto období navíc prochází návalem emocí, musí učinit zásadní rozhodnutí a také se musí s maximálním úsilím starat o nový život, který v ní roste.

Jedním z takových rozhodnutí, o kterém mnoho budoucích maminek přemýšlí nebo se ho dokonce děsí, je, kterou možnost porodu zvolit a jaké jsou výhody a nevýhody dostupných metod. Zmatek je přirozený, protože mnoho prvorodiček si není jisté, co mohou očekávat, a nemají žádné zkušenosti. Většinou poslouchají příběhy ostatních matek a buď se jim zalíbí, nebo se jim začnou nelíbit konkrétní způsoby, jak přivést své dítě na tento svět.

Různé způsoby porodu jsou z velké části bezpečné a nebudou mít žádný špatný dopad na zdraví matky i dítěte. Každá žena i dítě je však jiné, a proto musí být taková rozhodnutí učiněna po konzultaci s lékařskými odborníky.

Připravte se, že okolnosti se mohou měnit

Ženy, které se brzy stanou maminkami, by měly mít vždy na paměti, že pokud dojde k nečekaným okolnostem, musí nechat své plány stranou a řídit se tím, co doporučují lékaři. Těhotné ženy často navíc nemají schopnost snášet přirozenou bolest během porodu, a proto může být zapotřebí nějaký lékařský zásah. V takových situacích se nesmíte nechat odradit, ale připravit se na to, abyste své děťátko porodily co nejbezpečněji.

Shutterstock

Přirozený porod

Vaginální porod je nejběžnějším a zároveň nejbezpečnějším typem porodu. Termín „přirozený porod“ se nejčastěji používá k popisu vaginálního porodu bez léků proti bolesti (epiduralu) nebo k zahájení či urychlení porodu. Některé matky se přesto rozhodnou pro určitou lékařskou pomoc během porodu, jako je monitor srdce dítěte.

Vaginální porod bez léků v jistém směru prospívá matce i dítěti. Mikrobiom neboli bakteriální prostředí je údajně utvářeno během porodu. Existuje výzkum, který naznačuje, že vývoj dětského mikrobiomu je spojen s pravděpodobností rozvoje alergických onemocnění v dětství, ale přesná souvislost není zcela jasná.

Výhody přirozeného porodu

 • Děti narozené přirozeným způsobem mívají méně respiračních problémů.
 • Rychlejší zotavení matky a předcházení souvisejícím rizikům, která s sebou nese císařský řez.
 • Vaginální porod má nižší míru infekce a kratší dobu hospitalizace.

Nevýhody přirozeného porodu

 • Může zahrnovat problémy jako je natržení hráze.
 • Někdy nemusí být vaginální porod ze zdravotních důvodů doporučen.

Asistovaný vaginální porod

Asistovaný vaginální porod znamená, že je dítě přivedeno na svět pomocí speciálně navržených nástrojů, nejčastěji v poslední fázi porodu. Účelem je usnadnit porod přes porodní cesty s minimálním rizikem pro matku a dítě.

Asistovaný vaginální pohod může mít mnoho podob na základě toho, jakou pomoc lékaři poskytují rodící ženě. Někdy může být potřeba využít více z níže uvedených metod. Mezi hlavní důvody pro asistovaný porod patří:

 • Pohyb dítěte z porodních cest není takový, jak se normálně očekává
 • Zdravotní stav dítěte během porodu vzbuzuje obavy
 • Matka při porodu nezvládá pokračovat nebo se jí doporučuje ze zdravotních důvodů netlačit

Vyvolávaný porod

O vyvolávaném porodu hovoříme, když lékař podáním určitého léku, zpravidla syntetického oxytocinu, zahájí kontrakce předtím, než porod začne sám od sebe. Ten vám může navrhnout, pokud má obavy o vaše zdraví nebo zdraví vašeho dítěte.

Shutterstock

Porodní kleště

Někdy musí lékař použít porodní kleště (nástroje připomínající velké lžíce), aby uchopil hlavičku vašeho dítěte a pomohl vést dítě porodními cestami. Jde o pomoc při obvyklém vaginálním porodu, když je dítě na cestě porodními cestami, ale nedokáže se úplně dostat ven. Může to být způsobeno malými překážkami, je špatně natočeno nebo tím, že matka je unavená a vyčerpaná, a proto není schopna dítě vytlačit.

Vakuová extrakce

Vakuumextrakce, čili podtlakový porod, je podobný porodu kleštěmi a v podstatě se jedná o jeho novější alternativu. Při této proceduře lékař pomocí odsávání přiloží plastový „kelímek“ na hlavičku dítěte a jemně jej vytáhne z porodních cest. Tato metoda se využívá například tehdy, je-li dítě na cestě ven, ale přestalo se pohybovat dále porodními cestami vpřed.

Epiziotomie

Jedná se o chirurgický řez do tkáně mezi vaším vaginálním otvorem a konečníkem. Tato tkáň se nazývá perineum. Lékaři si kdysi mysleli, že zabraňuje velkým vaginálním trhlinám během porodu, ale novější výzkumy naznačují, že to není tak úplně pravda. Dnes mnoho lékařů provádí epiziotomii pouze v případě, že je nutné rychle porodit vaše dítě nebo je dítě příliš velké a hrozí zmíněné natržení hráze.

Amniotomie

Amniotomie je označení pro umělé protržení vaku blan, také známé jako „prasknutí vaší vody“. Lékař pomocí malého plastového háčku vytvoří otvor ve vašem plodovém vaku. Můžete cítit teplý příval tekutiny, stejně jako když vám odteče plodová voda.

Porod do vody

Porod do vody znamená, že matka prochází některými nebo všemi fázemi porodu v přenosné vaně podobné vířivce. Dítě může být porozeno pod vodou nebo matka může vylézt z vody a porodit v jiné poloze. Ženy si volí porody do vody, protože pobyt ve vodě může být více relaxační a méně bolestivý. Porodní vany lze i při domácím porodu přinést do domova, ale často se nacházejí v porodnicích. Porod do vody zpravidla probíhá následovně:

 • Jakmile začnete rodit, lékař vás požádá, abyste vstoupily do vany s vodou. Stav vašeho nenarozeného dítěte bude sledován pomocí tzv. dopplerovského zařízení.
 • Když přejdete do konečné fáze porodu, máte na výběr, zda porodit ještě ve vodě nebo nad vodní hladinou.
 • Teplota vody se obvykle pohybuje kolem 32 až 37 stupňů Celsia.
 • Po vynoření do vody bude dítě okamžitě vyjmuto a začne dýchat.

Shutterstock

Výhody porodu do vany

 • Porod do vody je mnoha ženami považován za méně bolestivý a uvolněnější.
 • Umožňuje ženě pohybovat se do různých poloh, ve kterých se mohou cítit přirozeněji a prožívat méně bolesti.
 • Do vany se někdy může dostat i partner, aby podpořil porod.

Nevýhody porodu do vany

 • Porod do vody údajně může zvýšit riziko infekce, ale pokud je voda čerstvá a čistá, nejsou porody do vody o nic riskantnější než porody bez vody.
 • Pokud porod do vody neprobíhá v porodním centru se zavedenými vanami, je náročnější nastavit správnou teplotu vody pro porod.

Porod císařským řezem

Při tomto typu porodu se ženě podává lokální anestezie, tedy pokud je plánovaný, a v matčině břiše se provede chirurgický řez, kterým lékaři vyjmou dítěte. Obvykle se císařské řezy plánují předem, pokud:

 • Čekáte dvojčata (nebo více dětí)
 • Je dítě příliš velké
 • Dítě je zaseknuté v oblasti pánve
 • Máte placentu praevia
 • Miminko je špatně natočeno
 • Žena má zdravotní problém a vaginální porod pro ni není bezpečný.

Někdy může být proveden rovněž neplánovaný císařský řez, dojde-li během porodu ke komplikacím, aby byla zajištěna bezpečnost matky i dítěte.

Vaginální porod po císařském řezu

Ve většině případů, jakmile žena prodělala císařský řez, její šance na vaginální porod jsou poté téměř nulové. V poslední době však určité techniky umožňují ženám mít úspěšný vaginální porod i poté, co předchozí porodní metodou byl císařský řez. To se nazývá vaginální porod po císařském řezu.

Malé porodnice tento typ porodu ovšem nemusí umožňovat, protože akutní císařský řez vyžaduje více personálu, což nemusí být vždy možné. Také jakékoli předchozí komplikace během porodu nebo jakékoli stavy, s nimiž se matka potýkala, by mohly lékaře přimět k tomu, aby nedoporučil vaginální porod.

Hypnoporod

Hypnoporod, známý také jako metoda Marie Monganové, je nekonvenční způsob porodu, při kterém se maminky mohou cítit uvolněně pomocí autohypnózy. Proces připravuje maminku na porod na fyzické, duševní i duchovní úrovni a jeho cílem je snížit pocity strachu, úzkosti a bolesti.

Některé techniky obecně používané v procesu hypnoporodu jsou hudba, vizualizace, pozitivní myšlení a slova pro uklidnění těla a mysli. Tato metoda může být také použita spolu s jinými způsoby porodu. Výzkumy naznačují, že hypnoporod může být také velkou pomocí při snižování porodních bolestí.

Pokud jste už rodily, jaký typ porodu jste si naplánovaly? Změnil se průběh porodu způsobem, který jste nečekaly? Pokud děti teprve plánujete, přemýšlíte už, jakým způsobem byste chtěly rodit? Podělte se s námi o vaše zkušenosti či plány v komentáři.

Předchozí článekJak se naučit dobře naslouchat vašemu partnerovi? Projevte empatii a zdržte se předsudků
Další článekSuchej únor může významně změnit váš vztah k alkoholu. Jaké jsou další benefity?