Laktační psychóza
Zdroj: shutterstock

Porod dítěte přináší mnoho změn, které mohou zahrnovat výkyvy nálady a emocí. Spousta matek v tuto chvíli zažívá poporodní splín, což je běžný stav, který do dvou týdnů odezní. Některé ženy však v po porodu prožívají horší psychické stavy, jimiž může být i laktační psychóza. Jedná se o vážné psychické onemocnění, které se objeví pár dní nebo i týdnů po porodu. Tento stav je léčitelný, nicméně je nutné co nejdříve vyhledat lékaře. Jak se laktační psychóza projevuje?

Co je laktační psychóza?

Laktační psychóza, někdy nazývána také poporodní psychóza, je těžká, ale léčitelná forma duševního onemocnění, ke kterému dochází po narození dítěte. Přestože se nazývá „laktační“, s kojením jako takovým žádnou přímou souvislost nemá. Navíc může nastat „z čista jasna“ jakékoli ženě bez předchozích známek duševních problémů.

Existují ale také skupiny žen, například s anamnézou bipolární poruchy, které jsou vystaveny mnohem vyššímu riziku. Laktační psychóza se obvykle začíná projevovat v prvních dnech až týdnech po porodu. Může se však velmi rychle zhoršit a podle toho by se k ní mělo také přistupovat. Většina žen musí být totiž léčena léky a někdy dokonce i hospitalizována do nemocnice.

Nepleťte si laktační psychózu a poporodní splín

Zatímco laktační psychóza je vážné duševní onemocnění, poporodní splín je naprosto běžný jev, který postihuje více než polovinu čerstvých matek. Obvykle začíná 3 až 4 dny po porodu. Vaše nálada se v důsledku velkých hormonálních změn neustále mění a snadno se rozpláčete. Někdy se také můžete cítit podrážděně, slabě a úzkostlivě.

Zdroj: Shutterstock

Můžete také přehnaně reagovat na věci. Obvykle ale splín přejde v době, kdy je vašemu dítěti 10 až 14 dní. Pro poporodní splín není vyžadována žádná léčba. Je však dobré snažit se dostatečně odpočívat. Pokud ani po 14 dnech poporodní splín neodezní, může se jednat o poporodní depresi. Příznaky jsou podobné projevům jakékoli jiné deprese, patří mezi ně tedy pokleslá nálada, špatný spánek, nedostatek energie, nechutenství a negativní myšlenky. V případě, že po dvou týdnech po porodu u sebe zaznamenáte tyto stavy, je vhodné váš stav konzultovat s lékařem.

Jaké má laktační psychóza příznaky?

Příznaky laktační psychózy obvykle začínají docela náhle, během několika dnů či týdnů po porodu. Pokud žena trpí touto poruchou, pravděpodobně se u ní vyskytne kombinace několika psychóz, jako je deprese a mánie. To znamená, že se u ni mohou objevit tyto typické příznaky:

 • Pocity  přehnaného vzrušení a nadšení (je upovídanější, společenštější nebo se cítí jako „super-máma“)
 • Těžce depresivní pocity
 • Rychlé změny nálady
 • Zmatenost nebo dezorientovanost
 • Neklid a nespavost
 • Neschopnost se soustředit
 • Psychotické příznaky, jako jsou bludy nebo halucinace

Jak poznáte halucinace a bludy při laktační psychóze?

Bludy a halucinace jsou typickými aspekty psychózy, které může žena během laktační psychózy zažít. Přeludy se projevují jako silná víra, kterou ostatní lidé nesdílejí. U ženy, která trpí halucinacemi nebo přeludy se mohou objevit například následující projevy:

 • Chování způsobem, který je mimo její charakter nebo mimo kontrolu
 • Pociťuje podezření vůči chování lidí a jejich motivům
 • Má pocit, že věci jsou propojeny zvláštními způsoby nebo že příběhy v televizi nebo rádiu mají zvláštní osobní význam
 • Má pocit, že dítě je nějakým způsobem spojeno s Bohem nebo Ďáblem
Zdroj: Shutterstock

Co laktační psychózu způsobuje?

O příčinách laktační psychózy bohužel prozatím víme jen velmi málo. Výzkum poukazuje na biologické, zejména hormonální, změny související s těhotenstvím a porodem, ale je pravděpodobné, že se na nich bude podílet i mnoho dalších faktorů. Další příčinou bývá spojitost s výskytem jiné duševní nemoci u pacientky samotné, nebo u někoho z blízké rodiny.

Patříte do rizikové skupiny?

Vyšší riziko výskytu laktační psychózy je u vás tehdy, pokud máte bipolární poruchu typu I nebo schizoafektivní poruchu, anamnézu předchozí poporodní psychózy nebo anamnézu laktační psychózy u blízkého příbuzného.

Pokud máte bipolární typ II, vaše riziko bude pravděpodobně mnohem nižší než u bipolárního typu I. Můžete mít také zvýšené riziko poporodní psychózy, pokud máte schizofrenii nebo jiné psychotické onemocnění, ale není to tak pravděpodobné jako u žen s bipolární poruchou.

Jestliže víte, že máte vyšší riziko vzniku laktační psychózy, je důležité prodiskutovat své duševní zdraví se svým lékařem nebo porodní asistentkou. Mohou vám pomoci přemýšlet o tom, jaké kroky a opatření můžete plánovat dopředu.

Léčba laktační psychózy

Zdroj: Shutterstock

Pokud začne mít žena příznaky laktační psychózy, je důležité neprodleně vyhledat lékaře. Při léčbě poporodní psychózy může být ženě nabídnuta řada způsobů léčby. Váš lékař by s vámi i vaším partnerem měl projednat všechny možnosti, abyste mohli společně rozhodnout o léčbě, která pro vás bude vhodná. Váš poskytovatel zdravotní péče vám s největší pravděpodobností nabídne antipsychotikum k léčbě vaší nálady a psychotických příznaků. Může vám také nabídnout antidepresivum.

Většina žen s psychózou po porodu musí být hospitalizována do nemocnice. V ideálním případě by vám mělo být nabídnuto lůžko v oddělení pro matku a dítě. Jedná se o specializovanou psychiatrickou jednotku, kde jsou přijímány matky s duševními chorobami se svými dětmi. Budete tak mít oporu v péči o své dítě, kterou potřebujete. Ačkoli laktační psychóza může být pro vás a vaši rodinu děsivá, se správnou pomocí se můžete plně uzdravit a užít si své mateřství.

Znáte někoho, kdo se již potýkal s touto duševní nemocí, nebo jste dokonce samy něco podobného prožily? Neváhejte se s námi podělit o vaše zkušenosti v komentáři.

Předchozí článekJak podpořit plodnost u žen i mužů? Pozor na stres a horké koupele
Další článekJak antikoncepce ovlivňuje plodnost? Záleží na tom, jaký typ užíváte